Sanna Söderholm (t v) och Camilla Dahlin.

Sanna Söderholm (t v) och Camilla Dahlin.

05 juli 2022

Ungdomsanställning leder till jobb och motiverar ungdomar till studier

Ungdomsanställning är en satsning i Kramfors för att få ungdomar att komma in i arbetslivet eller till att börja studera, alternativt återuppta sina studier. Projektet startade 2020 och utfallet har varit mycket gott.

Camilla Dahlin jobbar med kommunalt aktivitetsansvar på Arbetsmarknadsenheten.

– Under mina tio år här har jag aldrig upplevt ett så kostnadseffektivt och givande projekt som ungdomsanställning, säger hon.

Ungdomsinställning innebär att deltagarna får ersättning för att göra praktik på företag i kommunen.

– Det här motiverar ungdomarna till att skaffa fungerande rutiner, träffa andra människor, lära sig nya saker och i bästa fall utmynnar det i en riktig anställning eller fortsatta studier, säger Marie Westerberg.

Hon är projektledare för Framtid Kramfors där ungdomsanställning ingår.

Under projektperioden har det använts medel från både Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen, men kommunen har även själv gått in med 400 000 kronor både 2021 och 2022.

– Jag är mycket positivt inställd till ungdomsanställning som koncept och till det resultat det ger, säger Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Förutom att det i många fall leder till jobb eller fortsatta studier kan det också förebygga att ungdomar dras in i kriminalitet.

”Kan förebygga kriminalitet”

Bara under 2022 har nio ungdomar i projektet – av hittills 20 – fått anställning. En har börjat studera och en har återupptagit sina studier.

– Statistiken för de tidigare åren är likvärdiga och satt i ett perspektiv är det här väldigt bra siffror, säger Camilla Dahlin.

– Förutom att ungdomarna får sysselsättning eller bryter ett utanförskap, är den också viktig för kompetensförsörjningen i vår kommun. Det behövs mycket arbetskraft och det här projektet tillgodoser en viss del av det behovet.

För närvarande är det cirka 60 ungdomar varje år som bryter – eller inte påbörjar – gymnasiestudier.

”Jag har vuxit som individ”

Sanna Söderholm är en av de ungdomar som tackat ja till erbjudanden om en ungdomsanställning.

– Jag drabbades av psykisk ohälsa och ångest på gymnasiet och det slutade med att jag hoppade av skolan. Jag hamnade i passivitet, satt mest hemma och mådde ännu sämre.

Hon menar att den situation hon hamnade i är densamma som för många andra i hennes ålder.

– De allra flesta vill fullfölja sina gymnasiestudier men på grund av dåligt mående, ofta i kombination med en diagnos, blir det för jobbigt.

Utan att ha skola eller jobb att sköta, blir tillvaron i regel präglad av tristess och hopplöshet.

– Dagarna går och ingenting bryter mönstret till det bättre.

Sanna inledde med en provperiod på en matvarubutik i centrala Kramfors, men där trivdes hon inte. Sedan fick hon praktik på Nylands Städ och efter nästan tre månader där kan det nu bli en ordinarie anställning för henne.

– Jag fick ganska tuff feedback från Nylands Städ till en början och det var jobbigt, säger hon. Men jag tog till mig kritiken och sedan dess har jag fått mycket beröm och känner även att jag vuxit som individ, säger hon.

Under samma period som hon har haft ungdomsanställning har hon hållit på att ta körkort.

– Nu ser min framtid mycket mer hoppfull ut än för bara ett halvår sedan. Jag skulle rekommendera alla som får chansen till en ungdomsanställning att ta den, säger Sanna Söderholm.

Näringsliv & arbete

Uppdaterad: Sidansvarig: Olof Wigren

Frågor kring nyheten?

Malin Svanholm (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Tel: 0612-800 00
malin.svanholm@kramfors.se