Ett flertal män och kvinnor uppställda i  bredd utanför en entré

Fr v Sofia Larsson, hållbarhetsutvecklare, Therese Åkerlund, energi– och klimatstrateg Länsstyrelsen, Monica Nygren, platschef Elpress, Olle Lidgren, moderator, Susanne Königson, tillväxt– och näringslivschef, Magnus Kangas, vd Mondi Dynäs, Mikael Berggren, näringslivsutvecklare, Berit Högman, landshövding, Marie–Louise Wallberg, gruppchef–Kemi RISE Processum, Olof Björkqvist, universitetslektor Mittuniversitetet, Siv Sundström, chef Miljö– och Byggavdelningen, Magnus Wikström, sågverkschef SCA Bollstasågen, Jon Björkman (V), vice ordförande i kommunstyrelsen, Andreas Sjöholm, vd Nordtrafo, Björn Gerdin, vd Gerdins Cutting Technology, Maria Sjöström, coordinator Länsstyrelsen, Oskar Lindberg, miljö–, energi och klimatstrateg Region Västernorrland, Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande, Josefin Nilsson, samordnare/projektledare Region Västernorrland och Ida Stafrin (C), oppositionsråd.

30 mars 2023

Klimatdialog på Sandö på temat Grön omställning

I går genomfördes en klimatdialog på Sandö med landshövding Berit Högman och Länsstyrelsen som initiativtagare. Syftet var att prata om nuläget, strategier och framtida utmaningar. Bland dem som deltog fanns representanter för lokala industriföretag.

– Miljön är den viktigaste framtidsfrågan och det finns ett starkt driv och stort engagemang hos näringslivet för det som gäller den gröna omställningen, säger Berit Högman.

– Jag känner att det är angeläget att vi scannar av läget för att se vilka möjligheter och svårigheter som finns och vad som krävs för att klimatomställningen ska bli så snabb och effektiv som möjligt.

”Ett bra initiativ”

Representanter för Mondi Dynäs, Elpress, Nordtrafo, Gerdins Cutting Technology och SCA Bollstasågen deltog i klimatdialogen.

Fler företag var inbjudna men hade förhinder.

– Ett bra initiativ av Berit Högman och Länsstyrelsen och det var intressant att ta del av industriföretagens utmaningar med den gröna omställningen, säger Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande.

Till dem som var med och bidrog till en bra dialog och givande diskussioner hörde Olof Björkqvist, universitetslektor på Mittuniversitetet och Teknologie Doktor på institutionen för naturvetenskap, design och hållbar utveckling.

”Starkare och hållbarare region”

Dagen inleddes med en genomgång av den regionala utvecklings–, energi– och klimatstrategin.

– Vi måste fortsätta att kroka arm och göra förflyttningar tillsammans i länet. Det är i samverkan vi kan bli en starkare och hållbarare region, säger Josefin Nilsson, samordnare för regionala utvecklingsstrategin på Region Västernorrland.

Därefter redogjorde Sofia Larsson, hållbarhetsutvecklare, för Kramfors kommuns program för ekologisk hållbarhet.

Kramfors kommun representerades även av bland andra Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande, Jon Björkman (V), vice ordförande i kommunstyrelsen, Ida Stafrin (C), oppositionsråd, och Susanne Königson, tillväxt– och näringslivschef.

”Viktigt startskott för fortsatt samverkan”

– Dagen innehöll intressanta dialoger och var ett viktigt startskott för fortsatt samverkan och att vi tillsammans fortsätter att utveckla medvetenhet, kunskap, samsyn om utmaningarna och tar till vara på de möjligheter som finns inom omställningsarbetet, säger Susanne Königson.

– För att klara av att nå målen handlar det för många om att lösa kompetensförsörjningen. Jag har en övertygelse om att det kommer att lösa sig och vi ska från kommunens sida bidra med det vi kan för att hjälpa till, säger Malin Svanholm.

Moderatorn Olle Lidgren förklarar att det han mest tar med sig från klimatdialogen på Sandö är framtidstron hos företagen.

– Alla är i en utvecklingsfas och ser hållbarhet som naturligt för att växa och vara konkurrenskraftiga.

Näringsliv & arbete

Uppdaterad: Sidansvarig: Olof Wigren

Frågor kring nyheten?

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se