ett antal män och kvinnor framför en husfasad

Representater för Försvarsutskottet, Trafikutskottet, Kramfors kommun, Sollefteå kommun, Höga Kusten Airport, MSB, FBA, Västernorrlands regemente I 21, Företagarna och landshövdingen.

06 oktober 2023

Representanter för Försvarsutskottet och Trafikutskottet besökte Sandö och flygplatsen

I dag besöktes Sandö och Höga Kusten Airport av representanter för Trafikutskottet och Försvarsutskottet samt Västernorrlands landshövding Carin Jämtin. De träffade bland annat företrädare för MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), FBA (Folke Bernadotteakademin), Kramfors kommun, Sollefteå kommun och Västernorrlands Regemente I 21.

Några av dem som fanns på plats på Sandö under fredagen var Carin Jämtin, ny landshövding i Västernorrland, Daniel Gustafsson, länsråd, Jörgen Berglund (M) och Gustaf Göthberg (M), ledamöter av Försvarsutskottet, Maria Stockhaus (M), ledamot av Trafikutskottet, Jonas Carlsson, chef över Västernorrlands regemente I 21 i Sollefteå, Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande i Kramfors och Johan Andersson (C), kommunstyrelsens ordförande i Sollefteå.

”Pekade på våra styrkor utskotten var att lyfta den kostnadseffektiva infrastruktur som kan nyttjas inom totalförsvaret och som finns på MSB, Sandö, i Kramfors kommun och i Sollefteå kommun.

– Vi tog möjligheten att peka på våra båda kommuners styrkor när det gäller totalförsvaret, där det militära- och civila försvaret är vår absoluta styrka. Både i fråga om utbildning och i unika platser för övning, sa Malin Svanholm. Jag känner att vi har hela länet i ryggen i detta.

– Initialt planerade vi för ett möte som gällde flygplatsen men allt eftersom utvecklade det sig till att även omfatta totalförsvaret och jag upplever att våra gäster visat stort intresse och engagemang för det vi presenterat.

Johan Andersson förklarade att det är naturligt för Sollefteå och Kramfors att samarbeta i dessa frågor.

– Vi har liknande förutsättningar, utveckling och utmaningar och vi äger flygplatsen tillsammans. Då är det självklart att vi krokar arm för att påverka beslut som kan gynna både oss och hela länet.

”Ökad förståelse och bredare perspektiv”

Under besöket på Sandö fick gästerna information från MSB, FBA och EON.

Likaså en grundlig genomgång från Janne Mellander, näringslivsutvecklare på Kramfors kommun, om förutsättningar, fördelar och förhållanden gällande totalförsvaret och flygplatsen. Han pekade exempelvis på det faktum att en stor del av Sveriges energiförsörjning kommer från länet, vilket gör det angeläget att försvara.

Det gjordes även rundturer både på övningsområdena på Sandö och på MSB:s övningsområde på Högberget, innan dagen avslutades med ett besök på Höga Kusten Airport.

– För mig och mina kolleger är det värdefullt att få en ökad förståelse och ett bredare perspektiv av vad som finns och kan göras på Sandö, i Kramfors, Sollefteå och på och kring flygplatsen, sa Jörgen Berglund.

– Det finns också med i bilden hur viktigt det är med bra kommunikationer och infrastruktur för näringslivet och inte minst kopplat till de stora investeringar som kommer att göras i länet under de kommande åren.

Höga Kusten Airports fördelar lyftes fram

Det lades fram argument för behovet att utveckla kommunikationsnav Höga Kusten – där Höga Kusten Airport är en viktig del av infrastrukturen tillsammans med tåget – för att utveckla Sveriges beredskap. Något som ska ställas mot det förslag till avskaffandet av trafikplikten för flygplatsen, som en statlig enmansutredning lade fram tidigare i år.

– Det här var ett betydelsefullt besök från Trafikutskottet och Försvarsutskottet för att lyfta de viktiga frågorna om kommunikationer och totalförsvar och det strategiska läge som Höga Kusten Airport har, sammanfattade Per Enroth, vd för Höga Kusten Airport.

Flygplatsens ordförande Gudrun Sjödin tillade:

– Detta var ett mycket bra tillfälle att visa den utvecklingspotential som finns för Höga Kusten Airport, både utifrån näringslivets och civilförsvarets behov.

Maria Stockhaus sa att ett beslut om det svenska flygplatssystemet är under beredning.

– Idag har jag fått ta del av intressanta aspekter och fått en bra bild av läget, som jag tar med mig i vårt fortsatta arbete.

Näringsliv & arbete

Uppdaterad: Sidansvarig: Olof Wigren

Frågor kring nyheten?

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Malin Svanholm
Tel: 0612-80 000
malin.svanholm@kramfors.se