Bibliotekarie Elin Gustafsson berättar för barnnätverket. De står i ring vid barnavdelningen.

Bibliotekarie Elin Gustafsson berättar om arbetet med att tillgängliggöra bibblan för barn och ungdomar.

07 september 2023

Många imponeras av Biblioteken i Kramfors arbete

Biblioteken i Kramfors har under de senaste åren flera gånger fått uppmärksamhet för sitt målmedvetna arbete med att tillgängliggöra lokaler och aktiviteter. Idag var till exempel det regionala barnnätverket på folkbibliotek på besök.

Att det har hänt och fortfarande händer en hel del inom ramen för biblioteken i Kramfors är ingen hemlighet. Under lång tid har man arbetat med något som kallas ”Trygga rum”, vilket innebär att man på olika sätt arbetar för en tryggare, mer tillgänglig och inbjudande miljö som ska passa alla.

Tydlig målgruppsanpassning

Lokalerna har byggts om med en tydlig målgruppsanpassning så att barn och unga ska få lika stort fokus som vuxna. Tryggheten har också ökat i och med att man bytt ut alla bokhyllor till lägre sådana, som strategiskt placerats så att det inte finns möjlighet att gömma sig bakom dem.

– Vi är inte färdiga med Trygga rum än, men har kommit en bra bit på väg. Vi arbetar dock samtidigt med flera andra saker som till exempel att märka upp böckerna enligt konceptet Klartext. Det ska helt enkelt bli enklare att navigera bland olika genrer, berättar bibliotekschef Madeleine Wallenius.

Tillgänglighet oavsett funktionshinder

Ett annat exempel på tillgänglighetsanpassning är att man strävar efter att bli ett NPF-vänligt bibliotek (NPF=neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Ett arbete som ovan nämnda barnnätverk fick information om. En studieresa är gjord till England och med goda exempel och inspiration i ryggsäcken går nu arbetet vidare.

– Det är så roligt att andra är intresserade av vad vi gör. Vi är en biblioteksverksamhet med snäva ekonomiska ramar, men jobbar stenhårt på att utvecklas med det vi har, säger Madeleine Wallenius.

Madeleine Wallenius, Elin Gustafsson och Victoria Jonsson står fram en tv-skärm och pratar för en publik man ser bakifrån.

Bibliotekschef Madeleine Wallenius samt bibliotekarierna Elin Gustafsson och Victoria Jonsson guidar gästande barnnätverket genom en del av det utvecklingsarbete som pågår.

Gäster från när och fjärran

I vintras besökte personal från Värmdö bibliotek och kulturenhet Kramfors och man har också tagit emot Härnösands biblioteks barngrupp och Timrå biblioteks barngrupp.

– I oktober besöker Sollefteå bibliotek oss för att få information om Klartextmärkningen och sedan är det dags för Nordanstig att få veta mer om delaktighetsarbetet för målgruppen barn och unga.

I det sistnämnda arbetet kan nämnas kapprumsbiblioteken på förskolorna och de gåvoböcker som vid olika tillfällen delas ut till barn 0-5 år. Det finns också ett samarbete mellan biblioteket, förskolan, logoped och BVC som går ut på att ett barn kan ordineras läsning genom bokrecept.

Se & göra

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Madeleine Wallenius
Bibliotekschef
0612-802 43
madeleine.wallenius@
kramfors.se