Placeholder

Stefan Engblom och Kristoffer Sundin har skapat konstverket Älven, placerat vid Kungsgatan.

09 februari 2024

Konsten vid Kungsgatan uppmärksammas

Statens konstråd har tillsammans med Jönköpings kommun tagit fram en handbok för offentlig konst. I handboken lyfts konstprojektet vid Kungsgatan fram som ett bra exempel på hur man kan jobba.

Under det stora kulturpolitiska konventet Folk och kultur Länk till annan webbplats. i Eskilstuna var det igår boksläpp för Offentlig konst - handbok för kommunala beställare. Boken riktar sig till inte bara till Sveriges kommuner utan till alla som berörs av konstprojekt. Den är tänkt att ge ökad förståelse för den offentliga konsten och konstnärliga processer.

Exemplet Kungsgatan

Konstverket Älven, de valsade blå plåtskärmarna som sitter längs Kungsgatan i centrala Kramfors, lyfts fram på ett uppslag i boken. Konstverket skapades av Stefan Engblom och Kristoffer Sundin 2021, och finansierades genom att två skilda byggprojekt avsatte en procent vardera ur sina projektbudgetar till konsten.

Enprocentreglen för offentlig konst

Tillvägagångssättet följer den så kallade enprocentregeln, som säger att en procent av budgeten vid om-, ny- och tillbyggnation ska avsättas till offentlig konst. För små kommuner som sällan bygger stort är regeln svår att tillämpa. Projektet vid Kungsgatan uppmärksammades i handboken för att vi helt enkelt slog samman två separata byggprojekt till en gemensam konstbudget.

Konventet Folk och kultur arrangeras årligen och samlar kulturaktörer, politiker, offentlig sektor och föreningslivet. Kramfors kommun har deltagit två gånger tidigare, för att prata om projekten Besöksnäring i Höga Kusten - en resa i tid och rum samt Att återvinna ett hem.

Om konstverket Älven i boken Offentlig konst - Handbok för kommunala beställare, av Jönköpings kommun och Statens konstråd.

Se & göra

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Karin Högström
Tel: 0612-80081 Länk till annan webbplats.
karin.hogstrom@kramfors.se