en leende man med blommor och diplom och en leende kvinna, framför en massa sittande människor i bakgrunden

Tommy Bergquist och Malin Svanholm.

19 februari 2024

Hedersstipendiet till Tommy Bergquist i Lövvik

Kramfors kommun hedersstipendium för 2023 har tilldelats Tommy Bergquist, ordförande i Lövviks By– och Idrottsförening. Det delades ut på Lövviks föreningshus under en träff för kulturföreningar och kulturföretagare i hela kommunen.

Lövviks By– och Idrottsförening har i flera år förvaltat föreningshuset, ansvarat för skötseln av fotbollsplanen och hockeyrinken och toppstugan på Valkallen med skoterled. På uppdrag av Kramfors kommun sköter föreningen även fäbodvallen på Fjärdbotten.

Som ordförande är Tommy drivande i verksamheten.

Han har också stor del förverkligandet av Höga Kusten Friluftsteater i Lövvik.

– Tommy får saker att hända och hans och föreningens arbete här ute är beundransvärt, sa Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande, som överräckte hedersstipendiet.

Motiveringen: ”Tommy Bergquist har på ett förtjänstfullt sätt och med stort engagemang samt många timmars ideellt arbete, gjort en värdefull kulturell insats för att främja och tillgängliggöra ett levande och sjudande kultur– och fritidsliv i hjärtat av Höga Kusten, Kramfors kommun.”

”En utmärkelse till oss alla”

Tommy Bergquist var en smula rörd när han tog emot utmärkelsen.

– Jag har aldrig haft en tanke på att få den, men jag är mycket glad för den. Jag ser den som en utmärkelse till alla oss i föreningen, alla ideella krafter, som jobbat och jobbar för att åstadkomma saker i bygden.

Han berättar att det hittills har lagts ned över 3 300 ideella arbetstimmar för att förverkliga Höga Kusten Friluftsteater, som invigs till sommaren med bygdespelet ”Höga Kusten”.

– Visst har jag det övergripande ansvaret, men det är många som är delaktiga i det här. Inte minst Tomas Ledin, som inte bara är den som skrivit musiken och sångtexten till bygdespelet utan även varit inblandad på andra sätt. Och Bosse Andersson, producent på 2Entertain, produktionsbolaget som vi samarbetar med, säger Tommy.

– När man får många människor att samverka och engagera sig, kan man uträtta mycket. Höga Kusten Friluftsteater kommer inte bara att gynna oss i Lövvik. Den kommer att bli ännu en attraktiv anledning att besöka Kramfors kommun och Höga Kusten.

Intressant information

Vid kulturträffen i Lövvik fick Tommy berätta om bakgrunden till Höga Kusten Friluftsteater, det pågående scen– och läktarbygget och det kommande bygdespelet.

Under kvällen gavs också information om olika verksamheter.

Västernorrlands museum berättade bland annat om den nod som skapats för kulturarvsturism och kreativa näringar och Region Västernorrland redogjorde för sina bidrag och aktuella projekt. Ideell Kulturallians och Amatörteaterns Riksförbund informerade också om sin verksamhet.

Kulturträffen arrangerades av Kultur– och fritidsenheten.

Förutom alla programpunkter är ett viktigt syfte med kulturträffen – som är årligt återkommande – att vara en mötesplats för företagare och föreningar inom kultursektorn

Se & göra

Uppdaterad: Sidansvarig: Olof Wigren

Frågor kring nyheten?

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Ninni Mellander
Tel: 0612-802 52
ninni.mellander@kramfors.se