24 november 2017

Jämställdhet och mäns våld mot kvinnor – en kunskapsdag

Våld i nära relation förorsakar fler offer än krig, malaria och trafikolyckor. 35% av världens kvinnor har någon gång utsatts för våld av en partner eller närstående. Statistiken är från Världsorganisationen WHO och presenterades på Kunskapsdagen om jämställdhet och mäns våld mot kvinnor.

Om detta och fler aspekter i ämnet handlade Kunskapsdagen om jämställdhet och mäns våld mot kvinnor som arrangerades av Kramfors kommun och Länsstyrelsen i Västernorrland den 21 november.

Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelsernas har i uppdrag att samarbeta med andra organisationer och myndigheter inom området och på plats var Hannah Kejerhag Oldenmark, utvecklingsledare vid Länsstyrelsen i Västernorrland.

Program för jämställdhet

Kramfors kommun har sedan oktober i år ett program för jämställdhet som syftar till utveckling av verksamhetsområden och strategier som ska göra att Kramfors kommun blir Sveriges mest jämställda kommun.

Jenny Långström, jämställdhetsutvecklare vid Kramfors kommun berättade vad kommuner kan göra för att informera och öka kunskapen om jämställdhet och maktstrukturer, både i eltt arbetsgivarperspektiv och ett invånarperspektiv.

– Men vi har alla ett ansvar att säga ifrån om orättvisor, trakasserier eller våld, säger Jenny.

Barn och ungdomars utsatthet

Om könsnormer och våld i nära relation, barn och ungdomars utsatthet, språkets makt, reklamens respektive porrens inverkan samt behovet av bättre sexualundervisning i skolan och bättre lagstiftning, talade Nina Rung, kriminolog, debattör och forskare.

– Lagstiftning är på väg men vi behöver ett sexlyft, säger Nina. Sexualundervisningen i skolan är kass.

Statistiken visar att det grova våldet går ner i samhället, dock inte mot kvinnor. De mest utsatta är flickor och unga kvinnor i åldern 16 – 24.

– Det går inte ihop när unga män får sina intryck från reklam och porr och sedan ska leta efter samtycke till sex, menar Nina.

Barn är en också en annan mycket utsatt grupp. Vart tionde barn i Sverige lever med våld i hemmet. Det betyder i genomsnitt två till tre barn i varje skolklass.

Vi måste fortsätta fråga

Våldet påverkar naturligtvis också vår hälsa. Maria Jakobsson, projektledare Landstinget Västernorrland berättade om hur läkare, vård- och tandvårdspersonal arbetar för att upptäcka patienter som är utsatta för våld.

– Det räcker inte att fråga en gång. Vi måste fortsätta fråga. Kanske den femte gången vågar patienten be om hjälp, säger Maria.

Prostitution och människohandel

Författaren och polisen Simon Häggström arbetar vanligtvis vid den Nationella operativa avdelningen NOA. Simon är specialiserad på prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Simon berättade utan censur och tillrättalägganden om en lukrativ miljardindustri där kroppar är handelsvara samt om den unika lagstiftning vi har i Sverige mot koppleri och sexköp. En lagstiftning som i andra delar av Europa inte är så självklar som hos oss.

Billy Sjödén, handläggare vid Migrationsverket avslutade eftermiddagens pass på temat arbete och människohandel.

Stor uppslutning på kunskapsdagen

Omkring 400 deltagare; yrkesverksamma inom polis och socialtjänst, politiker och andra beslutsfattare, rektorer, chefer, skola, hälso- och sjukvård samt operativ personal och ideella organisationer närvarade i ett fullsatt Folkets Park.

Kvällsföreläsning för allmänheten

Under kvällen hölls också en föreläsning för allmänheten om Partnerrelaterat och hedersrelaterat våld av Anna-Karin Hasselborg, samordnare våld i nära relation vid Kramfors kommun och moderator under dagen.

Vill du veta mer om ämnet? Läs mer på

Kramfors kommuns webbplats – om hot och våld

Det operativa nätverket Nationellt metodstödsteam (NMT) Länk till annan webbplats. – det operativa nätverket Nationellt metodstödsteam (NMT) arbetar mot prostitution och alla former av människohandel. Det är till för dig som är yrkesverksam eller arbetar ideellt

Hedersförtryck Länk till annan webbplats., en informationssida om tvångsäktenskap av Länsstyrelsen Östergötland

Kvinnofridslinjen Länk till annan webbplats. – en nationell stödtelefon

jamstall.nu Länk till annan webbplats. – för dig som söker fakta, nyheter, exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete, besök

Huskurage Länk till annan webbplats. – en ideell förening med mål att förebygga och förhindra våld i nära relation genom att ge grannar verktyg att agera 

Stöd & omsorg

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Christine Borja

Frågor kring nyheten?

Anna-Karin Hasselborg Samordnare våld i nära relation 0612-802 91
anna-karin.hasselborg @kramfors.se

Jenny Långström Jämställdhetsutvecklare
0612-800 84
jenny.langstrom@
kramfors.se