17 juni 2021

Hemma hos mig – vård ska
ges nära den behövande

Träffa din läkare digitalt i hemmet. Göra hälsoundersökningar på distans. Det som var en utopi för några år sedan är idag på väg att bli realitet. Kramfors kommun medverkar med projektet "Hemma hos mig" i ett regionalt utvecklingsarbete.

Alla kommuner i länet samt Region Västernorrland gick nyligen in i arbetet med att ställa om till en mer nära vård för invånarna, vilket innebär att vård och omsorg ska utgå från medborgarens behov och utföras så nära som möjligt.

– Sanningen är dock den att vi i Kramfors redan ”tjuvstartat” lite genom ”Hemma hos mig”. Sedan 2019 prövar vi tillsammans med Region Västernorrland och Sollefteå kommun hur digital teknik och nya arbetssätt kan skapa en mer personcentrerad vårdkedja, berättar Inger Bergström, chef för välfärdsförvaltningen.

Fortsättning på redan inslagen väg
Kramfors kommun har under många år utvecklat sitt användande av välfärdsteknik inom vård och omsorg. Vi var en av de första kommunerna i länet med att införa nyckelfria lås och trygghetskameror. Personal inom hemtjänsten har börjat dokumentera mobilt och i samverkan med Region Västernorrland utför vi både digitala vårdmöten och samordnad individuell planering (SIP) via distansteknik.

– Detta är bara några exempel på sådant vi genomfört. Roligt nog har vårt arbete uppmärksammats nationellt och vi är sedan drygt ett år utvald av Sveriges Kommuner och Regioner att vara modellkommun för välfärdsteknik inom äldreomsorgen, säger David Wiklund, verksamhetsutvecklare välfärdsteknik.


Teknik och samverkan går hand i hand

Inom pilotprojektet ”Hemma hos mig” testas ytterligare nya arbetsformer. Mycket av den digitala teknik som krävs finns redan, viljan att samverka över organisationsgränserna likaså.

Ett konkret exempel på hur det skulle kunna gå till är om något tillstöter inom hemsjukvården och ett läkarutlåtande behövs. Kommunens personal tar då med sig nödvändig teknik hem till patienten och kopplar upp sig mot läkare på regionen.

– Det här är möjligt redan idag, men nu arbetar vi för att utveckla och utforma rutiner, berättar samordnare Anna Böhlenius och fortsätter:

– Viktigt att nämna är att det inte är alla typer av hälsoundersökningar och diagnoser det handlar om, utan vi talar om medicinska bedömningar utifrån ett förändrat hälsotillstånd.

Möjlighet för landsbygden
Även Region Västernorrland är nöjd med den samverkan som växer fram med kommunerna. Syftet att erbjuda hälso- och sjukvård så nära medborgaren som möjligt är något som även primärvården arbetar för. En bra möjlighet att ge god vård på landsbygden helt enkelt.


Läs mer om huvudprojektet:

Nära vård till landsbygden med nytt samarbetsprojekt

Stöd & omsorg

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Inger Bergström
Chef välfärdsförvaltningen
0612-802 34
inger.bergstrom@kramfors.se