24 augusti 2021

Framgångsrika snabbtester avslutas

19 290 tester och närmare 80 avvärjda smittorisker. Det är resultatet av de snabbtester av covid-19 som våra medarbetare i vårdnära arbete gjort. Det allmänna smittläget har dock förbättrats och arbetsmiljöåtgärden avslutas den 30 augusti.

– Jag är oerhört glad och stolt över att vi som första kommun införde snabbtesterna. Samarbetet med Ådalshälsan har varit avgörande för att allt fungerat så bra samt naturligtvis det faktum att medarbetarna i så stor utsträckning tagit ansvar och låtit testa sig, säger välfärdsförvaltningens chef Inger Bergström.

Arbetsmiljöskäl orsak till satsningen
När Kramfors kommun införde snabbtesterna i december 2020 togs beslutet av arbetsmiljöskäl. Våra medarbetare skulle känna sig säkra på att inte bära på smitta utan symptom och därigenom utan vetskap sprida viruset till brukarna.

Fortsatt koll på läget
Idag har alla haft möjlighet att vaccinera sig och smittan har gått ned. Välfärdsförvaltningen valde ändå att fortsätta med erbjudandet om snabbtest under sommaren, men gör nu bedömningen att det inte längre finns någon anledning att fortsätta med arbetsmiljöinsatsen.

– Vi har inte fångat några positiva provsvar på länge. Däremot följer vi smittspridningen noga och skulle läget förändras kan en diskussion om användande av snabbtester inom välfärdsförvaltningen åter bli aktuellt, säger Inger Bergström.

Självklart följs även alla rekommendationer om att hålla avstånd, tvätta händerna, använda skyddsutrustning när det är påkallat och andra basala hygienrutiner.

Stöd & omsorg

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Inger Bergström
Chef välfärdsförvaltningen
0612-802 34
inger.bergstrom@kramfors.se