Placeholder
23 januari 2023

Den planerade förändringen av
Bollsta hemtjänst pausas

Ibland behöver man som arbetsgivare göra förändringar i verksamheten som inte uppskattas av alla medarbetare och som skapar oro hos de som berörs. Då är det extra viktigt att det finns bra underlag för beslutet som gör att medarbetare kan förstå även om man inte alltid gillar förändringen.

Under veckan har det uppmärksammats att utredningen och underlaget kring att Bollsta hemtjänst utlokaliseras till andra hemtjänstgrupper behöver tydliggöras och att samverkansprocessen behöver hanteras. För tillfället är ansvarig chef på semester, vilket gör att processen kommer att pausas.

Stöd & omsorg

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Mikael Gidlöf
Chef välfärdsförvaltningen
0612-808 09
mikael.gidlof@kramfors.se