David Wiklund, Malin Nordlöf, Ida Strömberg, Camilla Westin och Conny Lindtroth.

David Wiklund, Malin Nordlöf, Ida Strömberg, Camilla Westin och Conny Lindtroth.

29 januari 2023

Vad krävs för att lyckas med välfärdsteknik? – Kramfors gott exempel vid SKRs konferens

Förra veckan, 26 januari, medverkade Kramfors kommun vid en konferens i Stockholm anordnad av Sveriges kommuner och Regioner (SKR). Hela den projektgrupp inom välfärdsförvaltningen som arbetat med införandet av läkemedelsautomater i Lugnviks hemtjänst åkte då ned till huvudstaden.

Kramfors kommun har tillsammans med nio andra kommuner i landet och SKR under flera år arbetat för att sprida kunskap och inspiration kring välfärdsteknik inom äldreomsorgen. På uppdrag av förvaltningsledningen har verksamhetsutvecklaren David Wiklund lett arbetet på hemmaplan samt varit kommunens representant i de nationella uppdragen.

Under torsdagens konferens gavs David chans att under rubriken ”Lyckas med välfärdsteknik – vad krävs?” prata om hur vi arbetat med införandet av läkemedelsautomater. Även Lunds och Eskilstunas kommuner medverkade med insikter om vikten av brukarmedverkan i digitaliseringen av funktionshindersverksamheten samt informationssäkerhet och dataskydd.

David Wiklund berättar om Kramfors arbete.

David Wiklund berättar om Kramfors arbete.


De övriga i arbetsgruppen från Kramfors var mycket nöjda över att få möjlighet att vara med på konferensen. Camilla Westin, sjuksköterska inom hemsjukvården, säger:

– Jag kunde väl aldrig tro att Kramfors var så populär i de här sammanhangen. Man blir glatt överraskad. Att vi hade kommit långt har vi förstått, men att uppmärksammas så här var oväntat.

Undersköterskorna Ida Strömberg och Conny Lindroth samt enhetschef Malin Nordlöf från Lugnviks hemtjänst uppger att de är glada över att de fick följa med. Ida och Conny säger vidare att det är viktigt att de som arbetar brukarnära får delta och se på välfärdsteknik som kan påverka både deras arbetsmiljö och saker som gör det bättre för brukarna.

– Vi har uppskattat att se saker på riktigt och inte bara på bild. Det är inspirerande att se all teknik som finns på marknaden. Kramfors kommun har genomfört väldigt mycket, men vi förstår också att det fortfarande finns mycket kvar att göra.

Stöd & omsorg

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

David Wiklund
Verksamhetsutvecklare
Välfärdsteknik äldreomsorgen
0612-803 60
david.wiklund@kramfors.se