Placeholder
22 februari 2023

LSS-boende – alla har rätt till ett bra liv

Att bo i en gruppbostad innebär att man bor själv, men aldrig är ensam. Personal finns tillgänglig dygnet runt och erbjuder den enskilde ett individuellt utformat stöd utifrån önskemål, intresse och behov.

Här berättar stödassistent Carola Nyberg hur det är att jobba på ett boende inom Kramfors kommuns verksamhet Funktionsstöd.

I en gruppbostad finns oftast 3-5 lägenheter samt gemensamma utrymmen för aktiviteter och samvaro. En lägenhet i en gruppbostad är den enskildes hem där den boende själv bestämmer. Ett av målen är att den som bor där
får möjlighet att leva som andra på sina egna villkor.

En viktig del i personalens uppdrag är att ta tillvara på individens önskemål,
intressen och behov för att främja jämlikhet i levnadsvillkor och delaktighet i samhället.

Varierande jobb

Vi åker till Nylandsberget och träffar Patrik Wilén, som bor på ett av kommunens tretton LSS-boenden, samt stödassistent Carola Nyberg.

De är i full färd att åka madrass utför backen när vi kommer för att prata en stund om hur det är att bo och arbeta i en gruppbostad. Carola har jobbat på boendet i sju år och säger att hon trivs bra.

– Det är ett givande och varierande jobb. Vi har brukare med olika behov och olika intressen så att ingen dag är ju den andra lik.

Den boendes önskningar och behov styr

Arbetsuppgifterna kan bestå av att ge stöd vid till exempel matlagning, hygien, inköp och andra vardagssysslor, men också att skapa en trygg och meningsfull tillvaro för de boende.

– Det finns egentligen inga begränsningar för vad man kan göra; det är de boendes behov, intressen och önskemål som styr. Vi har till exempel brukare som tycker om att resa, rida, bada och äta ute på restaurang, berättar Carola.

Att Carola känner att hennes jobb gör skillnad för de boende är säkert:
– Jamen, det ser man ju som idag, glädjen i Patrik när han får göra sånt som han tycker är kul.

FAKTA/Funktionsstöd

  • För den som har funktionsnedsättning finnsolika stödinsatser som man kan ha rätt till utifrån LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) och SoL (Socialtjänstlagen)
  • En funktionsnedsättning betyder att man har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Det kan vara i olika grad och
    påverka livet på olika sätt till exempel svårigheter att vara delaktig i arbetslivet, utbildning, i fritidsaktiviteter eller i sociala relationer.

  • Alla medborgare ska ha möjlighet till ett så självständigt, stimulerande och tryggt liv som möjligt.

  • Inom funktionsstöd ger vi individanpassat stöd till personer med funktionsnedsättningar i deras vardag genom kompetens, ett gott
    bemötande och en god service.

Stöd & omsorg

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Mikael Gidlöf
Chef välfärdsförvaltningen
mikael.gidlof@kramfors.se

Serie om Funktionsstöd

Artikeln ingår i en serie om Funktionsstöd.

Gruppbostad/LSS-boende

Servicebostad enligt LSS

Daglig verksamhet

Boendestöd

Fritidsverksamhet

Korttidsboende

Personlig assistans