Carola och Ida sitter tillsammans och pratar. De skrattar. Ida håller i en vit mugg. Hon har lång gröna naglar och lila hår med ett svart hårband.

Carola och Ida trivs ihop.

25 maj 2023

Boendestöd - en insats som stärker förmågan att vara självständig

Boendestöd är en av många stödinsatser som Kramfors kommun ger. Stödet anpassas alltid till den enskildes behov och möjligheter till att utveckla ett fungerande vardagsliv i sitt eget boende.

Ida har under flera år känt sig begränsad av ångest och social fobi. Att gå in i en affär eller komma igång med vardagsbestyr är exempel på sådant som tidigare inte fungerade för henne, vilket ledde till att hon blev beroende av stöd från familj och vänner.

Klarar av mycket mer idag

Sedan två år tillbaka träffar Ida två gånger i veckan en boendestödjare. Det har varit en lång resa och kan ibland fortfarande vara påfrestande, men tack vare insatsen känner hon att hon klarar av mycket mer. Hon utmanar också sig själv på ett helt annat sätt idag.

– Nu kommer jag ut och kan vara mer flexibel, gå till olika affärer och till och med handla sånt som inte står på min lista. Det känns jätteskönt, säger Ida.

Boendestödjaren Carola bekräftar den positiva utvecklingen:
– Som till exempel det här, att bli intervjuad, det hade ju aldrig fungerat för ett år sedan!

Mötet med människan viktigt

Carola har jobbat som boendestödjare i snart 16 år och beskriver det bästa med jobbet:
– Omväxlingen, att vara ett stöd och att se människan. Att vara i mötet där och då utifrån personens behov.

Målet är att komma framåt

Förutom boendestöd har Ida nyligen börjat vara med på en daglig sysselsättning en gång i veckan. Där får hon möjlighet att ytterligare jobba med sin sociala fobi.

Hon drömmer om att jobba som nagelterapeut i framtiden och har redan börjat öva på vänner, bekanta och släktingar. Intresset har gett henne många tillfällen att få utlopp för sin kreativa sida samtidigt som hon även får en form social träning.

– Målet är att fortsätta utmana mig själv och komma framåt.

 

FAKTA/Funktionsstöd

  • För den som har funktionsnedsättning finns olika stödinsatser som man kan ha rätt till utifrån LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) och SoL (Socialtjänstlagen)

  • En funktionsnedsättning betyder att man har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Det kan vara i olika grad och
    påverka livet på olika sätt till exempel svårigheter att vara delaktig i arbetslivet, utbildning, i fritidsaktiviteter eller i sociala relationer.

  • Alla medborgare ska ha möjlighet till ett så självständigt, stimulerande och tryggt liv som möjligt.

  • Inom funktionsstöd ger vi individanpassat stöd till personer med funktionsnedsättningar i deras vardag genom kompetens, ett gott
    bemötande och en god service.
Stöd & omsorg

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Mikael Gidlöf
Chef välfärdsförvaltningen
0612-808 09
mikael.gidlof@kramfors.se

Serie om Funktionsstöd

Artikeln ingår i en serie om Funktionsstöd. Läs gärna även andra publicerade nyheter.

Gruppbostad/LSS-boende

Servicebostad enligt LSS

Daglig verksamhet

Boendestöd

Fritidsverksamhet

Korttidsboende

Personlig assistans