En par mansben och armar som stödjer sig på kryckor. I bakgrunden står en rullstol. Nederst till vänster finns en QR-kod till undersökningen.
19 september 2023

Hur kan hjälpmedel öka din goda hälsa? – Det vill vi gärna veta!

Vad är bra för din personliga hälsa? Har du använt något hjälpmedel som får dig att må bättre och vad är viktigt när det gäller hjälpmedel? Det är frågor som vi skulle vilja prata med dig om!

På lördag 23 september uppmärksammas Hjälpmedelsdagen, men vi kommer redan under fredagen 22 september att finnas runt om i kommunen för att prata med människor om dessa viktiga ämnen.

Uppdraget kommer från den länsgemensamma Hjälpmedelskommittén, som består av representanter från länets alla sju kommuner samt Region Västernorrland. Kommittén beslutar bland annat om vilket hjälpmedelssortiment som ska finnas i Västernorrland samt sätter upp kriterier för hjälpmedel.

– Materialet från dialogerna kommer att sammanställas till en arbetsdag där kommittén tillsammans med några brukarorganisationer ska ha en workshop. Syftet är att kunna använda insikterna i det fortsatta arbetet med hjälpmedel i länet och involvera invånarna mer kring hjälpmedelsfrågor, säger Anna Böhlenius, samordnare God och Nära Vård Kramfors.

Samtalen kring hjälpmedel och framtidens nära vård pågår i hela länet.

Synpunkter kan ges även digitalt

Den som inte har turen att träffa på någon av våra medarbetare har ändå chans att göra sin röst hörd. Frågeställningarna finns att hitta på: https://forms.office.com/e/zwGjap5uM6 Länk till annan webbplats.

Du kan också skanna QR-koden på bilden överst för att komma till formuläret.

Stöd & omsorg

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Anna Böhlenius
Samordnare
God och nära vård Kramfors
0612-803 84

Kontaktbrevlåda:
naravard@kramfors.se