En gråhårig man i sommarkläder drar än äldre kvinna i rullstol uppför en backe. Båda skrattar.
23 januari 2024

Införande av avgift vid
lån av hjälpmedel

Från och med 1 april 2024 införs ett avgiftssystem för hjälpmedel. Beslutet är länsgemensamt, vilket gör att alla kommuner i Västernorrland har samma avgifter. I Kramfors kommun har ärendet varit uppe till behandling i Välfärdsnämnden och Kommunfullmäktige.

Vad är ett hjälpmedel?
Exempel på hjälpmedel är rullstol, rullator, vårdarsängar, förflyttningshjälpmedel, arbetsstolar eller TENS-apparat

Vem ska betala avgift för hjälpmedel?
Alla invånare som lånar hjälpmedel, är 20 år och äldre och bor i Kramfors kommun. Gäller även invånare som bor på särskilt boende för äldre eller gruppbostad.

Månadsavgift
Du kommer att debiteras 76 kronor per månad (2024) för de hjälpmedel du lånar. Du betalar samma månadsavgift oavsett antal hjälpmedel du lånar. Det gäller till exempel rullstol, rollator, vårdarsängar, förflyttningshjälpmedel, arbetsstolar eller TENS-apparat.

Du faktureras för den första ”hela” månaden du har hjälpmedlet fram tills den sista ”hela månaden” du har kvar hjälpmedlet.

Månadsavgiften gäller även de hjälpmedel du redan har fått förskrivna.

Engångsavgift
Du kommer debiteras en engångsavgift på 119 kronor/styck (2024) för vissa hjälpmedel. Exempelvis duschpall, toalettförhöjningar, badkarsbrädor, vårdbälten, glidlakan, förhöjningsklotsar.

Avgiften gäller inte de hjälpmedel du redan fått. Förskrivaren kommer informera om avgiften vid tillfället du får hjälpmedlet förskrivet.

Vad ingår i avgiften?
Vid månadsavgift ingår service och tillbehör till hjälpmedlen som lånas. Ingen service ingår i hjälpmedel som omfattas av engångsavgift.

När kommer första fakturan?
Fakturering sker i efterhand så första fakturan kommer för betalning i maj 2024. Om du har hemtjänst eller hemsjukvård kommer avgiften på samma faktura.

Mer information

Vill du läsa mer om hjälpmedel och avgifter hittar du information på kramfors.se/hjalpmedel

Stöd & omsorg

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Hjälpmedelsansvarig
Nås via kommunens växel
0612- 800 00 eller e-post hjalpmedel@kramfors.se