Två par händer som håller i två mobiltelefoner.
26 januari 2024

Digital signering gör läkemedelshanteringen
inom vård och omsorg säkrare

För en god patientsäkerhet är det viktigt att det inte görs fel vid utdelning av mediciner. För att minska risken har därför Kramfors kommun infört digital signering. Via sina arbetsmobiler kan medarbetarna signera när läkemedel delats ut.

– Säkerheten och tryggheten för invånare som har behov av vår hälso- och sjukvård är viktig. Med hjälp av den digitala tekniken kan vi på ett bättre och snabbare sätt säkerställa att rätt läkemedel getts i rätt tid, säger Camilla Johansson, verksamhetschef för Hälso- och sjukvård på Kramfors kommun.

Vad är digital signering?

Digital signering innebär att man använder en app i sin arbetsmobil istället för att fysiskt skriva under på papper. Medarbetarna loggar in i appen med stark autentisering och får där instruktioner om när och hur en uppgift ska utföras.

Efter det att uppdraget är klart signerar personalen digitalt i appen och kan även lägga till anteckningar om det behövs. Om en uppgift inte är utförd syns det tydligt i appen.

– De senaste åren har digital signering etablerat sig som en av de vanligaste välfärdstekniska lösningarna i Sveriges kommuner. För oss är detta ytterligare en pusselbit i den digitala omställningen, där vi strävar efter att använda våra resurser på bästa sätt, säger David Wiklund, verksamhetsutvecklare på Välfärdsförvaltningen.

Daniel Olsson och Emelie Eliasson har arbetskläder på sig och håller i var sin arbetstelefon.

Lugnviks hemtjänst var först ut med att arbeta med digital signering, ett arbetssätt som nu spritt sig till alla hemtjänstgrupper. Daniel Olsson och Emelie Eliasson är väldigt nöjda med hur arbetet utvecklat sig.

Hemtjänsten först ut, nu väntar särskilt boende

Det nya arbetssättet är infört fullt ut inom hemtjänsten, näst på tur står särskilt boende. Emelie Eliasson och Daniel Olsson jobbar sedan några år inom Lugnviks hemtjänst och har erfarenhet av båda typerna av signering. Vid en jämförelse vinner den digitala lätt!

– Det är både enkelt och säkert. Vi loggar in på våra telefoner och har sedan alla verktyg där. Planering, dokumentation, åtgärdsplaner och signering är bara några knapptryckningar bort, säger Emelie Eliasson och Daniel Olsson fortsätter:

– Digital signering förbättrar säkerheten, men frigör även tid för oss inom hemtjänsten och de sjuksköterskor som ska följa upp allt.

Minskar risken för felmedicinering

En stor fördel med att använda digital teknik är att signeringslistorna alltid är uppdaterade. Sker några förändringar slår de igenom direkt och brukaren behöver inte få någon ny signeringslista utskickad. Risken för tolkningsfel vid otydliga anteckningar minskar också.

– Systemet varnar för fel, vilket ökar patientsäkerheten. Förhoppningen är därför att våra läkemedelsavvikelser minskar, säger Kajsa Eldeklint, medicinsk ansvarig sjuksköterska.

FAKTA/Andra fördelar med digital signering

  • Systemet har en funktion som innebär att endast personal med delegering kan signera. Det minimerar risken för att personal utan behörighet utför och signerar åtgärden.

  • Ger sjuksköterskorna möjlighet till en snabbare överblick, vilket ökar möjligheten att vidta åtgärder om till exempel ett läkemedel flera gånger ges för sent.

  • Förbättrar möjligheterna till systematisk uppföljning.

  • Reducerar risken att känsliga personuppgifter tappas bort när signeringslistor ska levereras till/från den enskilde.

  • Minskar behov av pappersutskrifter och skapar förutsättningar för en hållbar verksamhet.


Stöd & omsorg

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

David Wiklund
Verksamhetsutvecklare
Välfärdsförvaltningen
0612-803 60
david.wiklund@kramfors.se