Sjuksköterskan Inger har blå arbetskläder. I handen håller hon en väska med utrustning och på andra sidan står en rullbord med utrustning.

Inger Abrahamsson är en av våra duktiga sjuksköterskor som uppskattar möjligheten att få göra undersökningar på plats.

14 maj 2024

Hälsoundersökningar hemma minskar inläggningar på sjukhus

Att få sina medicinska bedömningar utförda hemma istället för att boka tid på hälsocentralen eller i värsta fall behöva uppsöka akuten, det låter väl bra? Det är numera en möjlighet för människor som omfattas av hemsjukvård i vår kommun.

Kramfors har tillsammans med Sollefteå kommun och Region Västernorrland under en längre tid strävat att vård och omsorg ska utgå från patienten och utföras så nära denne som möjligt.

Hemma hos mig

Inom ramen för arbetet med God och nära vård skapades projektet ”Hemma hos mig” år 2021 där Kramfors valde målgruppen äldre som bor i sina egna hem.

Camilla Johansson, som är verksamhetschef för kommunens hälso- och sjukvård, berättar:

– Vi upphandlade utrustning inom projektet och lät några sjuksköterskor inom hemsjukvården prova arbetssättet att göra undersökningar hemma hos brukarna. Läkare kontaktades genom digital teknik för att konsultera eventuella åtgärder och vårdplanering.

Utfallet blev positivt! Patienterna var nöjda med att inte behöva åka iväg, sjuksköterskornas kompetens tillvaratogs på ett bra sätt och läkarnas stressiga arbetsvardag lättade något.

– Enligt forskningen kan man undvika upp till 15 procent av inläggningarna på sjukhus genom att arbeta nära brukaren, säger Camilla Johansson.

Omfattar numera även särskilt boende

När projektet Hemma hos mig upphörde 2023 utökades målgruppen till att även omfatta äldre på särskilt boende. Fler provtagningsutrustningar har köpts in och en del prover analyseras även i hälsocentralernas laboratorier.

Camilla och Inger står vid bordet och tittar på utrustningen. Camilla har privata kläder medan Inger är arbetsklädd.

Camilla Johansson har mångårig erfarenhet av att jobba som sjuksköterska och chef inom vård och omsorg. Hon är enig med Inger Abrahamsson om de många fördelar som kommit genom möjligheten att göra undersökningar nära patienten.

Vilka prover görs?

Vid ett förändrat allmäntillstånd kan man nu snabbt mäta till exempel:

  • blodvärdesnabbsänka
  • syremättnad i blodet (saturation)
  • urin
  • blodtryck
  • temperatur
  • blodsocker

I utrustningen finns också en surfplatta som används i kontakt med läkaren. Patienten kan då också vara med i samtalet.

Inger Abrahamsson har jobbat som sjuksköterska i kommunen under många år och är mer än nöjd med utvecklingen.

– Nu behöver inte läkare delegera vilka undersökningar som ska göras, utan vi har skapat en närmare kontakt med regionens medarbetare. Vi kapar steg i kommunikationen och får en snabbare ärendegång. Det här är suveränt!

Camilla Johansson håller med:
– Vi har ett gott samarbete med både primärvården och Sollefteå sjukhus. Det här arbetssättet är definitivt en kvalitetshöjning för våra patienter.

Stöd & omsorg

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Camilla Johansson
Verksamhetschef
Hälso- och sjukvård
0612-81 09 35
camilla.johansson@kramfors.se

Anna Böhlenius
Samordnare
God och nära vård Kramfors
0612-803 84

Kontaktbrevlåda:
naravard@kramfors.se