Dina personuppgifter, GDPR

Dataskyddsförordningen, även känd som GDPR, är en EU-lag som trädde i kraft den 25 maj 2018 och syftar till att skydda din personliga integritet genom reglering av hanteringen av personuppgifter. Den ersatte personuppgiftslagen från 1998 och gäller för alla EU-medlemsstater.

Andra lagar

Förutom GDPR finns också andra lagar som reglerar behandlingen av personuppgifter, såsom Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen, Patientdatalagen, Bokföringslagen och Arkivförordningen. Dina rättigheter kan därför påverkas av flera olika lagar.

Behandling av personuppgifter

Kramfors kommun behandlar personuppgifter i olika sammanhang, till exempel inom skolan, socialtjänsten, vid ansökan om bygglov, VA-verksamhet eller i avtal med kommunens bolag. Personuppgifter används för att hantera dina behov och önskemål.

Kommunen har alltså rätt att behandla dina personuppgifter av olika skäl, såsom myndighetsutövning, rättslig förpliktelse, allmänt intresse och skydd av liv och egendom.

De grundläggande principerna för behandling av personuppgifter är viktiga för att skydda din personliga integritet i det digitala samhället.

Vilka rättigheter har du?

Som registrerad har du rättigheter, inklusive rätt till information om behandling av dina personuppgifter, rätt till rättelse, radering, begränsning av behandling och invändning mot behandling. Du har även rätt att få ut dina uppgifter och överföra dem till annan personuppgiftsansvarig.

Varje nämnd och bolag inom Kramfors kommuns organisation är ansvarig för behandlingen av personuppgifter inom sina verksamhetsområden. Det finns även ett dataskyddsombud som övervakar och ger råd om efterlevnad av dataskyddsförordningen och andra dataskyddslagar.

Dataskyddsombud

Du kan kontakta dataskyddsombudet om du har frågor om dataskyddsförordningen och dess tillämpning i Kramfors kommun.

Uppdaterad: Sidansvarig: Karin Sjölund

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

E-post
kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Karin Sjölund
Säkerhets- och beredskapssamordnare

Anton Gustafsson
Säkerhets- och beredskapssamordnare

dso@kramfors.se