Skapa nytt evenemang/aktivitet

Här fyller du i information om ditt evenemang/aktivitetet. Mer instruktioner hittar du i dragspelsmenyn nedan.

Bild

Bilderna ska vara av god kvalitet, i liggande format och godkända för publicering, jpg, png, pdf. På grund av tillgänglighetsskäl ska bilder ej innehålla text. Bilder med en färgad platta där texten ligger ovanpå plattan är OK.

Annonsören ansvarar för att samtycke har inhämtats av samtliga avbildade eller namngivna personer i bilden.

Endast en bild per evenemang/aktivitet.

Optimal storlek på bilden är 1200x630 pixlar. Kramfors kommun förbehåller sig rätten att beskära bilder som ej har rätt storlek.

Rubrik

Evenemanget/aktivitetens namn - var så tydlig som möjligt.

Ingress

Kortfattad beskrivning av evenemanget/aktiviteten.

Text

All övrig information om evenemanget/aktiviteten, till exempel entréavgift, åldersgräns.

Kontaktinformation

Kontaktuppgifter kring evenemanget/aktiviteten, telefonnumer, mail och namn (om det finns). EJ kontaktuppgifter till den som skickar in formuläret (görs i ett tidigare skede).

Datum och tid

Pågår evenemanget/aktiviteten flera dagar i följd anger du start- och slutdatum samt start- och sluttid. Exakta tider för respektive dag fyller i under rutan Text.

Är det ett återkommande evenemang/aktivitet som INTE är i följd så anger du start- och slutdatum samt start- och sluttid för första tillfället. Återkommande datum och tider fyller du i under rutan Text. 

Skicka in evenemang (steg 1 av 3)

Behörighet saknas för att skapa artiklar i valt arkiv.

Uppdaterad: Sidansvarig: Marie Nordin