• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Karta
  • | Other languages

Bidrag till barn- och ungdomsverksamhet

Bidragsberättigade organisationer

Organisationen ska bedriva ideell, politisk eller kulturell verksamhet bland ungdom inom kommunen, tillhöra riksorganisation och ha demokratisk inriktning samt vara registrerad hos kommunstyrelsen. För registrering fordras att organisationen antagit stadgar, valt styrelse och revisor samt bedrivit verksamhet under minst 3 månader och att minst 10 av organisationens medlemmar är i den bidragsberättigade åldern 7 till och med 20 år.

I bidragsnormerna finns riktlinjer för samtliga bidrag

Lokalkostnadsbidrag

Till av organisation ägd eller förhyrd lokal, (gäller även vid förhyrning av kommunal lokal), som nyttjas för organisationens ungdomsverksamhet.
Fritidsenheten tillhanda senast 15/3.

Ledarutbildningsbidrag

Syftar till att öka möjligheterna för föreningarna att nyrekrytera och utbilda ledare i lokal, regional eller central ledarutbildning.
Fritidsenheten tillhanda efter avslutat kurstillfälle löpande under året.

Lokalt aktivitetsbidrag

Utgår per sammankomst.
Redovisas halvårsvis, 25/2 och 25/8.

Drift- och underhållsbidrag

Bidrag kan utgå till förening som äger idrotts- eller friluftsanläggning. Bidraget avser att täcka del av föreningens nettokostnader för drift och underhåll av egen anläggning.
Fritidsenheten tillhanda senast 1/11.

Föreningsdriven fritidsgård

Avser att stödja föreningar som driver öppen verksamhet för ungdomar i åldersgruppen 7-20 år.
Fritidsenheten tillhanda senast 1/11.
Redovisas halvårsvis, 15/1 och 15/7.

Bidrag ungdomsarrangemang

I första hand till att stödja föreningar som anordnar offentliga arrangemang utöver den ordinarie öppna ungdomsverksamheten, riktade till kommunens ungdomar i åldersgruppen 7-20 år.
Löpande ansökan under året.

Övrigt stöd

Till underhåll och förbättringar av föreningsägda anläggningar, inköp av inventarier för driften samt stödja utveckling av verksamheter med inriktning mot idrott och fritid.
Fritidsenheten tillhanda senast 1/4 och 1/9.

Uppdaterad: 2019-07-22 Sidansvarig: Linnea Nilsson

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.