Skapande skola

Skapande skola, är en satsning på mer kultur i skolan. Skapande skola är ett stimulansbidrag från regeringen som finansieras via Statens kulturråd.

Målet med Skapande skola är att medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i grundskolan med utgångspunkt i skolans kulturuppdrag och att medverka till att öka den professionella kulturverk-samheten och tillgången till kulturens alla uttrycksformer, och till att öka det egna skapandet. Det bidrar till att eleverna når kunskapsmålet i större grad. Möjligheterna är många och det är eleverna och skolans behov som ska bestämma arbetssätt.

En viktig utgångspunkt är att barn och unga ska ha inflytande och känna delaktighet i de Skapande skola projekt som genomförs. Skapande skola är förankrad i skolans läroplan. I läroplanen står det bland annat att skapande arbete är en väsentlig del i lärandet och att eleverna ska utveckla sin förmåga till kreativt skapande och få ett ökat intresse för att ta del av samhällets kulturutbud.

Exempel på Skapande skola projekt i vår kommun

  • Skolbioprojekt med filmvisning och föredrag- högstadiet

  • Inköp av scenkonst där även tillhörande workshop kan förekomma

  • Musikskapande, konstprojekt, filmskapande, författarbesök och mycket mer

Några effekter som skolorna har sett av arbetet med Skapande skola

  • Elever som har problem med de teoretiska studierna har fått visa att de har andra kompetenser som är värdefulla för måluppfyllelse.

  • Eleverna har fått ökad kunskap om olika kulturformer.

  • Pedagogerna i skolan har fått nya verktyg i de estetiska lärprocesserna för att eleverna ska nå måluppfyllelse.

Uppdaterad: Sidansvarig: Lena Hermansson

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Ninni Mellander
Tel: 0612-802 52
ninni.mellander@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.