Rysshärjningarna

I maj 2021 var det 300 år sedan Rysshärjningarna år 1721 då Norrlandskusten anfölls från Gävle i söder till Piteå i norr. Många hemman, byar och städer plundrades och brändes ner av snabbridande kosacker som ljudlöst anlänt till vår kust med tsar Peter den stores galärflotta, vilken omfattade 90-talet fartyg, 7000 fotsoldater och 500 kosacker med hästar.

Den 31 maj rodde galärflottan in till Hornöby vid Höga Kusten-brons norra landfäste. Ungefär 300 kosacker till häst red längs vägarna i Nora, Skog, Bjärtrå och Nordingrå socknar och plundrade och brände all bebyggelse där man sprängde fram och fortsatte med samma intensitet norrut längs kusten.

Unikt material för alla att ta del av
På denna sida hittar du en omfattande forskning och presentation om Rysshärjningarna längs Norrlandskusten år 1721. Här finns uppgifter om alla byar, namn på hemmansägarna och omfattningen av den skadegörelse befolkningen drabbades av. Det är 144 sidor fyllda med unik aldrig tidigare presenterad information. Man kan också välja en kortare mer sammanfattande variant på tolv sidor med fokus på Kramfors kommun.

Dokumentationen av rysshärjningarna är gjord för att lyfta fram, levandegöra och berätta om denna stora våldsamma historiska händelse, som måste ha satt djupa spår i våra bygder och påverkat många människors liv och livssituation. Men trots förödelse och dramatik finns det få berättelser som lever kvar. De bevarade minnena som berättats och förts vidare mellan generationerna är knappt en handfull... Dessa har vi plockat upp! Och när den här omfattande skriften cirkulerat och diskuterats ute i bygderna mellan Gävle och Piteå hoppas vi att fler berättelser kan fångas upp och tillföras dokumentationen. Det är också vår förhoppning att släktforskare och hembygdsföreningar längs Norrlandskusten som vill forska vidare kommer att få god hjälp genom vår publiceringen av alla drabbade byar och namnen på hemmansägarna. Skriften kommer revideras under november 2021.

Stort tack till hembygdsforskaren, släktforskaren och illustratören Lars Högberg som står för kartor och sammanfattande dokumentation. Alla namn på byar såväl som personer har transkriberats från de handskrivna 1700-talsdokumenten som finns bevarade i våra arkiv.

Har du information att ge?
Vi forsätter att samla in berättelser och vill gärna se eventuellt bevarat material. Du som har information att ge, hör av dig till kultursekreterare Lena Hermansson. Se uppgifter i kontaktrutan.

Gör så här för att ladda hem och läsa skrifterna:

Du kan läsa dem som bläddringsbara pdf-filer eller ladda hem dem till din egen dator och läsa som vanlig pdf, A4, som också går att skriva ut.

Du hittar länkar till filerna under Relaterade länkar.

Om du vill ladda hem filerna till din egen dator öppnar du den bläddringsbara pdf-filen och väljer sedan Download pdf (Ladda ned pdf) i den svarta listen längst ned. Ikonen ser ut som ett moln med en pil.

Uppdaterad: Sidansvarig: Lena Hermansson

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Lena Hermansson
Kultursekreterare
Tel: 0612-802 72
lena.hermansson@
kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.