Världsarvstrappan i Bönhamn

Världsarvstrappan i Bönhamn

Kulturmiljöer, kulturarv och Riksintressen

Kramfors kommun har 12 platser inom 11 områden som Riksantikvarieämbetet lyft fram som Riksintressen. Det är geografiskt utpekade områden av nationell betydelse för olika samhällsintressen. Det kan vara områden som har så ovanliga natur- eller kulturvärden att de är viktiga för hela landet och är intressanta platser att besöka.

Läs mer på Riksantikvarieämbetets webbplats under Relaterade länkar på denna sida.

Värdebeskrivningar för kommunens alla riksintressen finns på Länsstyrelsen Västernorrlands webbplats under Realterade länkar. Planscher med karta och bilder finns att ladda ner som pdf under Relaterade länkar.

Bollstabruk, Ytterlännäs socken

Med en masugn från mitten av 1700-talet och en väl bevarad bruksmiljö med många hus från olika tider. Nedanför ligger SCA:s stora nya sågverk.   En industrimiljö med obruten kontinuitet under 250 år. Parkeringsmöjligheter finns ovanför järnvägen och det utstakade området som är ett riksintresse.

Läs mer i skriften "Bollstabruk och Ytterlännäs riksintressen" utgiven av Murberget Länsmuseet Västernorrland år 2014. Finns att ladda ner som pdf-fil under "Relaterade dokument".

Bönhamn, Nordingrå socken

Ett väl bevarat fiskeläge och en plats som haft stor betydelse för Nordingrås ekonomi och traktens ekonomi. Med ett kapell bevarat från 1600-talet.
Parkeringsplatser finns vid infarten och i närheten av kapellet.

Gallsäter, Nora socken

Fornlämningarna runt Storsjön är bevarade vid strandkanterna från tiden då sjön var en havsvik. I området finns bronsåldersrösen, järnåldergård med gravar och fossil åkermark. Delar av området undersöktes inför den nya E4-sträckningen över sjön. Området är nu överväxt med träd och sly, svårt att besöka. 

Högbonden, Nordingrå socken

Fyrplats med en av landets högst belägna fyrar. En kommunikationsmiljö som haft stor betydelse för sjöfarten. Riksintresset omfattar hela ön och den intillligande ön Höglosmen. Fyrplatsens karaktäristiska byggnader är bevarade och fyren är ett statligt byggnadsminne sedan 2017-12-07.

Mer information från Länsstyrelsen läggs ut inom kort.

Nora-Rossvik, Nora socken

En av de rikaste järnålderbygderna i kommunen med många bevarade rösen och gravhögar i ett öppet jordbrukslandskap som kan avnjutas längs de mindre vägarna. Parkeringsplatser finns i Torrom vid kyrkan och affären.

Norrfällsviken, Nordingrå socken

En plats med dubbla riksintressen: ett fiskeläge från 1600-talet med gistgård och ett kapell bevarade. Många lämningar och spår från järnåldern och stora orörda klapperstensfält. Flera promenadstigar i området som passerar fornlämningarna, varav några är belägna i och vid de enorma klapperstensfälten. Parkeringsplatser finns i anslutning till fiskeläget.

Norum, Dals socken

Vackra välbevarade bymiljöer i ett rikt jordbrukslandskap i närheten av Bålberget. Gårdarna från 1800-talet, med sina ekonomibyggnader, är väl bevarade och kan bäst ses från vägarna i området genom att långsamt färdas med bil, cykla eller promenera.

Pannsjön, Dals socken

Ett område med många arbetarsmåjordbruk och sju välbevarade Per Albin-torp från 1930-talets nyodlingsepok. Torpen är byggda runt sjön. Kan bäst ses vid en långsam färd med bil, cykel eller en promenad runt Pannsjön.

Svanö, Gudmundrå socken

Bevarade miljöer från sågverks- och massaindustrin med byggnader från slutet av 1800-talet och framåt. Folkets Hus är ett nav mitt på ön och utgångsplats för besökande som vill vandra längs  stigar och vägar med historiska fotografier som berättar om tidigare liv och verksamheter. Till höger finns utskriftsvänliga pdf-filer med kartor över ön och en två-sidig  folder  med ytterligare information. Kartan med "Svanö besöksplatser" är under utveckling.  

Parkeringsplatser vid Folkets hus och nere vid hamnen. Lättillgängliga gångvägar runt stora delar av ön.

Värns – Sund – Fanön, Vibyggerå socken

Ett stort område med många fornlämningar från bronsåldern med gravrösen som har en unik formvariation. Landhöjningen syns tydligt i landskapet och utsikten över havet från några av platserna med spår från bronsåldern ger svar på varför våra förfäder bosatte sig just här.
Terrängen är mycket krävande och parkering finns utanför en vägbom.

Ytterlännäsbygden, Ytterlännäs socken

Ett öppet och välbevarat odlingslandskap med närhet till Ångermanälven. En mycket välbevarad medeltidskyrka känd för sina vackra målningar och unika skulpturer. Parkeringsplatser finns vid kyrkan.

Läs mer i skriften "Bollstabruk och Ytterlännäs riksintressen" utgiven av Murberget Länsmuseet Västernorrland år 2014. Finns att ladda ner som pdf-fil under Relaterade dokument.

Pannsjön, Dals socken. Ett område med många arbetarsmå jordbruk och sju välbevarade Per Albin-torp från 1930-talets nyodlingsepok. Torpen är byggda runt sjön. Kan bäst ses vid en långsam färd med bil, cykel eller en promenad runt Pannsjön.

Per Albin-torp vid Pannsjön, Bollstabruk

Uppdaterad: Sidansvarig: Lena Hermansson

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.