Kramfors – en ung stad med en gammal historia

Lars Högbergs illustration av historia kring Ödskläppen

Området runt Ödskläppen vid Kramforsån har anor minst 3000 år bakåt i tiden - och spåren finns kvar!

På Ödskläppen, vid Kramfors norra infart, finns det registrerade forntida gravar hos Riksantikvarieämbetet (RAÄ). Den största graven, ett stort stenröse på toppen av kullen, tros vara från bronsåldern. Det är placerat i ett tydligt krönläge på 35 meters höjd och väl synligt inte minst från Ångermanälven. Så kunde man visa att den här platsen var befolkad men också få information om rörelser på älven både söderut och norrut.

I gravar från bronsåldern finns ingenting bevarat av de gravsatta och oftast inte heller några föremål. Spännande är att se gravrösena som informationsbärare och en platsangivelse för var det levt människor långt före vår tideräkning.

En mindre grav, som finns registrerad hos RAÄ, är placerad längre nedför sluttningen och tros vara från järnåldern. Ett tränat öga kan få syn på ett par husgrundsterrasser, alltså en yta som man kan tänka sig var bebyggd med långhus. Intill kan man även se spår av gammal odlingsmark.


(1) Bronsålder, ca 1000 år f Kr.

Havsytan var 30 m högre då. Fångst- och herdefolket byggde gravrösen som revirmarkeringar. På Ödskläppen finns två rösen, Raä nr 73.

(2) Vikingatid, ca 1000 e Kr.

Bönderna odlade upp jorden och begravde sina döda i högar vid gården. På Ödskläppen finns en gravhög, Raä nr 4.

(3) Medeltid, ca 1050 - 1520.

Bönderna bodde i kringbyggda gårdar liknande Ångermanlandsgården som finns bevarad på Västernorrlands museum i Härnösand. År 1535 bodde bonden Sjul Pedersson i Öd.

(4) 1700-tal.

Ångermanlands första finbladiga vattensåg byggdes i Kramforsån av Christopher Kramm år 1744. Den hade fyra sågramar med vardera 6 sågblad. Raä nr 37.

(5) 1800-tal.

Den första ångsågen i Ådalen, senare kallad Lilla sågen eller Östra sågen, byggdes i Kramfors år 1852. År 1870 byggdes Västra sågen vid Kramforsåns utlopp.

(6) Nutid.

Öds kaj har varit skeppningshamn för Kramfors. Nu trafikeras den av passagerarfartyget Ådalen III. Norr om kajen ligger båtklubben Bävern som med projektet "Besöksnäring i Höga Kusten - en resa i tid och rum" fått ett nytt servicehus. Kajer och bryggor har också rustats upp.

Ett speciellt tack riktas till Lena Hermansson och till Lars Högberg, hembygdsforskare, illustratör och kartritare för berikande illustrationer.

Kramfors anlades vid Sqvällsån

I dokumentet "Kramfors anlades vid Sqvällsån" får vi ta del av vad historieintresserade hembygds- och släktforskaren Elinor Eriksson kommit fram till om varför Kramfors blev stad just vid ån nära Ångermanälven.

Arbetet går att ladda ner som pdf under "Relaterade dokument".

Uppdaterad: Sidansvarig: Karin Högström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson

Ninni Mellander
Tel: 0612-80252
ninni.mellander@kramfors.se

Karin Högström
Tel: 0612-80081
karin.hogstrom@kramfors.se