Kejsarkasernen på Sandslån, där Sandslåns Flottningsmuseum finns.

Flottningsepoken på Sandslån

Efter istiden höjer sig jordskorpan i Ådalen. Älvmynningen flyttar sig ned mot Sandslån. På 1600-talet blir det ett deltaland med 12 öar och på 1800-talet har de växt ihop till en ö. Till Ådalen kom under 1870-talet folk från alla håll, många av de som kom var från Värmland. Ett nytt samhälle växte fram. Sandslån blev en smältdegel för bland annat folkrörelserna. Störst blev idrotten med allsvensk bandy på Flottarvallen.

1872 börjar timmer sorteras och i slutet på 1880-talet bildas Ångermanälvens flottningsförening. 1915 står det nya manuella skiljet på Sandslån klart med 4 rännor och 9 buntverk och 1957 sorterar cirka 900 anställda 23 miljoner stockar, vilket var på sin tid mest i världen. 1965 börjar det mekaniska skiljet med runt 100 anställda. 1982 upphör flottningen på Ångermanälven och därmed avslutas även sorteringen av timmer på Sandslån.


Ådalens Industrimuseum

I Kejsarkasernen på Sandslån finns ett nytt museum över Ådalens omfattande industrihistoria, Ådalens Industrimuseum. Se Relaterade länkar.

Vägbeskrivning: från Nyland åker man väg 333 ca 4 km och efter Hammarsbron svänger man till höger och följer vägen ut på Sandslån. Från andra sidan älven svänger man vänster efter att ha passerat Dannero Travbana och innan Hammarsbron.

Mer information med översiktskartor finns under "Relaterade dokument".

Uppdaterad: Sidansvarig: Karin Högström