Svanö industriarv och besöksplatser

Svanö är ett av Kramfors kommuns utpekade riksintressen för kulturmiljövården. Här finns bevarade miljöer från sågverks- och massaindustrin med byggnader från slutet av 1800-talet och framåt.

Svanö industriarv med sågverk och pappersmassaindustri har många lättillgängliga besöksplatser med intressant historia. Längs vägarna finns skyltar med fotografier som visar platsernas historia som haft en stor betydelse för Sveriges industriella och därmed ekonomiska utveckling.

Vägarna är lättgångna och en promenad med rullator eller andra hjälpmedel går bra. Parkering finns vid Svanö Folkets hus eller nere vid hamnen.

Karta och förteckning över de historiska bilderna kan skrivas ut och finns i pdf-format under Relaterade dokument.

Skylt vid det gamla fabriksområdet på Svanö.

Uppdaterad: Sidansvarig: Karin Högström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson

Ninni Mellander
Tel: 0612-80252
ninni.mellander@kramfors.se

Karin Högström
Tel: 0612-80081
karin.hogstrom@kramfors.se