Foto: Fredrik Lewander

10 januari 2020
Se & göra

Gemensam satsning ska lyfta
Höga Kustenleden ytterligare

På senare tid har intresset för att vandra i Höga Kusten ökat. För på ett bra sätt kunna välkomna alla till välskötta och intressanta omgivningar har vi tillsammans med bland annat Örnsköldsviks kommun bildat projektet "Kulturarv Höga Kustenleden".

Den nästan 13 mil långa Höga Kustenleden, som löper från Hornöberget, genom nationalparken Skuleskogen och landar i Örnsköldsvik, är viktig ur många aspekter – folkhälsa, friluftsliv och inte minst regional utveckling. Svenska turistföreningen utsåg i mars 2019 leden till en av tolv signaturleder i Sverige. Tillsammans med bland annat Kungsleden Abisko, Tiveden, Österlen och Jämtlandstriangeln bildar nu Höga Kusten ett koppel av spektakulära vandringsleder.

För att få en långsiktigt hållbar och fortsatt attraktiv led behövs därför en utvecklingsplan som fokuserar på organisation och förbättrade förhållanden längs leden.

– Ifjol genomfördes en förstudie på initiativ av Kramfors och Örnsköldsviks kommuner där vi identifierade sådant som behöver förbättras. Nu har vi tagit ett steg till och beviljats finansiella medel via Tillväxtverket till Kulturarv Höga Kustenleden, berättar kultur- och fritidschef Patrik Asplund.

Syftet med det nya projektet är att stärka Höga Kustenleden som besöksanledning och därigenom skapa ökad ekonomisk hållbarhet och utveckling.

– Arbetet ska utföras med en kontinuerlig kontakt och samverkan med det nationella arbete som görs för att identifiera och formulera kvalitetsstandarder.

Detta ingår i projektet

Natur- och kulturvärden finns i riklig mängd längs leden som kan skapa stärkt attraktivitet och fler besöksanledningar. Vilka ska lyftas fram och på vilket sätt ska berättelserna berättas?

Hållbara relationer med markägarna behövs för att leden ska fortsätta fungera. Hur ska dialog och kommunikation utformas?

Hållbar natur på leden. Vissa sträckor belastas hårt, andra betydligt mindre. Hur kan besökare lotsas till fler sträckor på leden och till andra leder i regionen?

Hållbar logistik och kommunikation - vara behjälplig i arbetet med att skapa underlag för förbättrad kollektivtrafik i anslutning till leden.

Hållbar organisation - en viktig punkt i projektet är att arbeta fram en huvudman som kan ta ansvar för framtidens skötsel och utveckling. Idag är leden en gemensam angelägenhet för de båda kommunerna, Länsstyrelsen Västernorrland samt den ideella föreningen Höga Kustenleden, som i sin tur ger skötseluppdrag till olika aktörer.

För att leden ska kunna fungera långsiktigt hållbart behöver dessutom finansieringen av skötseln tryggas, samt att det ska finnas kraft för att kontinuerligt arbeta med utveckling och förbättring.

FAKTA/Kulturarv Höga Kustenleden

  • Projektägare: Örnsköldsviks kommun
  • Projekttid: 1 december 2019 till 31 oktober 2021
  • Finansiering: Projektet omfattar 600 000 kronor, varav 480 000 kronor kommer från Tillväxtverket.
    Kramfors och Örnsköldsviks kommuner satsar vardera 30 000 kronor.
    Övriga finansiärer är Höga Kusten Destinationsutveckling och Leader Höga Kusten.

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Patrik Asplund
Chef kultur- och fritidsenheten
0612-801 70
patrik.asplund@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.