• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Other languages

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd är till för dig som är rörelsehindrad och ger dig möjlighet att parkera närmare ditt resmål.

Parkeringstillstånd ger rätt att parkera

• På parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad men inte mer än den tid som finns angiven på platsen
• Max 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 men mindre än 24 timmar.
• Max 3 timmar på gågata
• Max 3 timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar.

Parkeringstillstånd ger inte rätt att parkera

• Där det är förbud att stanna och parkera eller på plats som är avsedd för visst ändamål eller fordonsslag, exempelvis: - Vändplats - Lastplats - Taxiplats - P-plats reserverad för buss eller lastbil
• Parkeringstillstånd gäller inte på huvudled om inte särskilt vägmärke anger att parkering är tillåten
• På gångfartsområde gäller parkeringstillstånd enbart på särskilt anordnade parkeringsplatser.

E-tjänst, parkeringstillstånd för rörelsehindrade – ansökan

För att ansöka ska du vara folkbokförd i Kramfors kommun.

• Ansök via vår e-tjänst. Den når du via länken som finns under relaterade länkar på denna sida
• Läkarintyg. Använd e-tjänsten som du når via länken under relaterade länkar på denna sida
• Namnteckning på bilaga
• Foto (i samma storlek som ett körkortsfoto). Ansökan diarieförs och ärendet påbörjas. Hela processen kan ta upp till två veckor.

Läkarintyg och bedömning

Det krävs bland annat ett läkarintyg som styrker behovet. Sökanden ska ha ett varaktigt funktionshinder som innebär att hen har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. Kontakta Karin Lindberg färdtjänsthandläggare för ansökningsblankett och mer information. Se kontaktinformation på denna sida.

Handlingarna skickas till:
Kramfors kommun
Samhällsavdelningen
872 80 Kramfors

Uppdaterad: 2018-09-11 Sidansvarig: Karin Lindberg

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.