Frivilligverksamhet – volontäruppdrag

Volontärer är personer som anmält intresse av att arbeta frivilligt med och för äldre. Det kan bland annat vara någon som ansvarar för en mötesplats, den som erbjuder en stadig hand vid en promenad eller en pratstund för att skapa en trevlig social samvaro för den som annars är ensam.

Uppdraget som volontär kan se olika ut. Det är du som volontär som avgör hur mycket tid och kraft som passar dig att lägga ner på uppdraget.

Ansvara för öppen mötesplats

Som volontär kan du ansvara för en öppen mötesplats. Syftet med kommunens öppna mötesplatser är att:

  • aktivera seniorer
  • motverka social isolering
  • ge möjlighet att knyta nya kontakter
  • träffa vänner, fika och prata bort en stund

Ett uppdrag kan även innefatta

  • Sociala besök
  • Göra något trevligt tillsammans. En pratstund, ta en promenad, läsa en tidning/bok tillsammans
  • Ledsagning
  • Hjälpa till vid något av kommunens särskilda boenden vid olika aktiviteter

Du som volontär omfattas av kommunens ansvar – och olycksfallsförsäkring under tiden du utför uppdrag som volontär. Du måste ge ett tystnadslöfte och det fortsätter gälla livet ut.

Vill du bli volontär?

Kontakta kommunens Frivilligsamordnare, se Kontakt på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Frivilligsamordnare
Tel: 0612-800 00 (växel)

Besöksadress
Viktoriagatan 28-30, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se