• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Other languages

Frågor och svar om bostadsanpassning

Vem kan ansöka om bostadsanpassning?

Du som äger eller hyr en bostad och som har en bestående funktionsnedsättning som medför att du behöver anpassa din bostad kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Förutsättningen för att få bidrag är att åtgärden är nödvändig och att behovet inte kan tillgodoses på enklare sätt, t ex med hjälpmedel. Bidraget regleras i lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m m.

Vad ges bostadsanpassningsbidrag till?

Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa bostadens fasta funktioner efter dina individuella behov. Med fasta funktioner avses sådana som man normalt inte tar med sig vid en eventuell flytt.

Exempel på anpassningar:

  • Ta bort trösklar Bredda dörröppningar
  • Ordna en duschplats istället för badkar
  • Spistimer
  • Ramp vid entrén

Kan jag få bidrag till bostadsanpassning om jag byter bostad?

Om du flyttar och behöver göra stora, dyra anpassningar av din nya bostad krävs det särskilda skäl för att du ska kunna få bostadsanpassningsbidrag. Därför är det mycket viktigt att du väljer bostad med stor omsorg utifrån din funktionsnedsättning. För att vara på den säkra sidan om vad som gäller är det bra om du kontaktar bostadsanpassningshandläggaren. Det bör du göra innan du skriver på kontraktet för att hyra eller köpa en ny bostad.

Hur gör jag för att ansöka om bostadsanpassning?

Ansökningsblankett "Ansökan om bostadsanpassningsbidrag" kan du hämta på kommunens hemsida, eller vända dig till kommunens bostadsanpassningshandläggare eller Kom In på telefon 0612-80 000, så skickar vi blanketten till dig. Du tar även kontakt med arbetsterapeut eller annan sakkunnig, telefon 0612-80 000, som hjälper dig med det intyg du behöver för att ansöka. Intyget ska styrka din funktionsnedsättning och de problem som detta medför i din bostad. När ansökan är ifylld och du fått intyg från arbetsterapeut eller annan sakkunnig skickar du dessa handlingar till Kramfors kommun.

Hur får jag besked om jag rätt till bostadsanpassning eller inte?

När ansökan kommit in till kommunen krävs oftast en besiktning av Din bostad, som en del av utredningen för att kunna bedöma om Du är berättigad till bidrag eller ej. Handläggaren för bostadsanpassning kontaktar Dig per telefon för att bestämma en tid. När besöket är gjort och utredningen är klar fattar handläggaren beslut. Om åtgärderna i ansökan kan beviljas får Du bifall. Om åtgärderna helt eller delvis inte kan beviljas får Du avslag eller delvis avslag. Skriftligt beslut skickas hem till dig.

Om du fått beviljat bidrag, motsvarar bidragets storlek den skäliga kostnaden för att utföra anpassningen. Bidraget är skälig kostnad för anpassningen samt vilken firma som lämnat det baserade priset. I beslutet bifogas offertkopia från den entreprenör som vunnit anbudsförfrågan. Det är alltid den som ansöker om bidrag som är beställare av arbetet. Inte kommunen. Det är fritt att välja den entreprenör som anvisats av kommunen eller anlita annan entreprenör.

Kommunens bostadsanpassningshandläggare bifogar informationshandlingar angående ovanstående tillsammans med Ditt beviljade bidrag.

Hur betalas bidraget för bostadsanpassning ut?

Bidraget betalas ut till dig som sökanden eller direkt till den firma som har utfört arbetet.

Vad gör jag om jag inte är nöjd med beslutet om bostadsanpassning?

Om du inte är nöjd med beslutet har du möjlighet att överklaga till förvaltningsrätten. Överklagan ska göras inom tre veckor från den dag Du fick del av beslutet. För mer information vänder du dig till kommunens bostadsanpassningshandläggare via Kom In på telefon 0612-80 000.

Vem hjälper mig med medgivanden och annat rörande bostadsanpassning om jag bor i lägenhet?

Om du bor i hyresrätt/bostadsrätt behöver du kontakta fastighetsägaren för medgivande till de åtgärder du söker bidrag för. Medgivande ska vara skriftligt, och att det på medgivandet framgår vad som gäller vid flytt. Läs mer på länkarna ill höger.

Jag behöver hjälp med att ta bort mitt badkar, hur går jag tillväga?

Du behöver fylla i blanketten "Ansökan om bostadsanpassningsbidrag" som finns på kommunens hemsida. Om du vill veta mer kontakta kommunens bostadsanpassningshandläggare, så kan vi skicka blanketten till dig. Du tar även kontakt med arbetsterapeut eller annan sakkunnig, som hjälper dig med det intyg du behöver för att ansöka om borttagning av badkar. När ansökan är ifylld och du fått intyg från arbetsterapeut eller annan sakkunnig skickar du dessa handlingar till Kramfors kommun.

Jag behöver få trösklarna borttagna i mitt hem, eller få stödhandtag uppsatta i mitt badrum, hur går jag tillväga?

Du behöver fylla i blanketten "Ansökan om bostadsanpassningsbidrag" som finns på vår webbplats. Om du kontaktar Kom In, så kan vi skicka blanketten till dig. Du tar även kontakt med arbetsterapeut eller annan sakkunnig, som hjälper dig med det intyg du behöver för att ansöka om borttagning av trösklar, stödhandtag. När ansökan är ifylld och du fått intyg från arbetsterapeut eller annan sakkunnig skickar du dessa handlingar till Kramfors kommun.

Jag kan inte öppna ytterdörren när jag ska gå ut och har min rollator. Kan jag få en dörröppnare?

Vänd dig till kommunens arbetsterapeuter. Arbetsterapeuten hjälper dig med det intyg du behöver för att ansöka om dörrautomatik. Du ska även göra en skriftlig ansökan till kommunen, för ansökningsblankett och mer information kontakta kommunens bostadsanpassningshandläggare via Kom In på telefon 0612-80 000.


Uppdaterad: 2017-09-28 Sidansvarig: Karin Högström

Kontakt

Kom In, kundtjänst
Tel: 0612 - 800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun, 872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.