Barn, ungdom och familj

Familj umgås i vardagsrum

Goda och trygga förhållanden

Kramfors kommun ska vara en bra plats för familjer att bo på. Barn och ungdomar ska få växa upp under goda och trygga förhållanden.

Stöd från socialtjänsten

Alla barn har rätt till en bra uppväxt. Oftast kan föräldrar själva tillgodose detta, men ibland behövs stöd i olika former från socialtjänsten.

  • Visst stöd är öppet för alla och erbjuds via service. Det innebär att man kan vända sig till verksamheten utan att det krävs utredning eller beslut om stödet.
  • Det finns insatser som är biståndsbedömda. Det innebär att behovet av stöd har utretts och bedömts av socialsekreterare.

Du kan ta kontakt med socialsekreterare på mottagningsenheten för att få råd om du har funderingar kring stödinsatser, se Kontakt på denna sida.

Du hittar mer information om vad som finns under Relaterade länkar på denna sida.

För dig som är barn eller ungdom

Du som har kontakt med socialtjänst eller sjukvård har rätt att kontakta Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att få information om dina rättigheter. Du kan också vända dig till IVO om du har synpunkter eller vill klaga. Läs mer under Relaterade länkar på denna sida.

För dig som är ny i Sverige

För att få lättläst information om vad socialtjänsten är och gör, klicka på länkarna: Informationsverige.se Länk till annan webbplats. eller Koll på Soc Länk till annan webbplats.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg