• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Other languages

Grundbidrag och lokalkostnadsbidrag

 
Pensionärsföreningar och handikapporganisationer fyller en viktig funktion i samhället. Kramfors kommun vill därför stötta och stimulera till ett aktivt föreningsliv.

Vad är det som gäller?
Kommunalt bidrag som söks till år 2018 gäller för verksamhetsåret 2017.

Först när vi erhållit era handlingar prövas bidragsfrågan.
Ni uppmanas därför att, för föreningens räkning skicka in följande handlingar:

     • Årsredovisning med resultat-/balansräkning (för föregående år)
     • 1:hands kontrakt med hyresavtal (vid ansökan om lokalkostnadsbidrag)

Hur ansöker vi?
Ansökan görs via vår e-tjänst eller blankett och verksamhetsbeskrivning ska vara Välfärdsförvaltningen tillhanda senast juni.

Handlingarna skickas till:
Kramfors kommun
Välfärdsförvaltningen
872 80 Kramfors Kommun

Du hittar regler för bidrag, e-tjänst eller ansökningsblankett med bilaga under rubriken Relaterade länkar.

Vid frågor och funderingar kan du kontakta Annalena Högberg.
Telefon: 0612-802 29 eller via e-post på kommun@kramfors.se

Ansökningsblankett finns att hämta i vår e-tjänsteplattform och i kommunens kundtjänst, Kom in. Vill ni ha ansökan via post, kontakta oss så skickar vi den till er.

Vad händer sedan ansökan kommit in till kommunen?
Förutsatt att vi erhållit era handlingar:

    • Under sensommar/höst behandlar förvaltningen ansökningarna,
    • Under senare delen av hösten beräknas utbetalning av bidrag ske om inget oförutsett inträffar.

Uppdaterad: 2019-01-01 Sidansvarig: Christina Brännmark

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.