• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Other languages

Väntjänst

BAS-nämnden vill stötta aktiviteter i föreningar som innebär att man gör något gott för en medmänniska i behov av stöd på något sätt, en väntjänst.

Vad är det som gäller?

Bidrag för väntjänst som söks till år 2018 gäller för verksamhetsåret 2017.

Först när vi erhållit samtliga handlingar prövas bidragsfrågan.
Ni uppmanas därför att, för föreningens räkning skicka in följande handlingar:

  • Redovisning av antal medlemmar per sista december
  • Redovisning av antal utförda väntjänster och typ av väntjänst under

Hur ansöker vi?

Ansökan ska vara Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala serviceförvaltningen (BAS) tillhanda senast 1 mars.

Handlingarna skickas till:
Kramfors kommun
BAS-förvaltningen
872 80 KRAMFORS

Vid frågor och funderingar kan du kontakta registrator Inger Järback.
Telefon: 0612-802 29.

Vad händer sedan ansökan kommit in till kommunen?

Förutsatt att vi erhållit samtliga handlingar.

  • Under våren behandlar förvaltningen ansökningarna
  • I april går ärendet till BAS-nämnden för beslut
  • I maj beräknas beräknas bidragen att betalas ut till föreningarna

Uppdaterad: 2018-08-30 Sidansvarig: Christina Brännmark

Kontakt

Registrator
Tel: 0612 - 805 28

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun, 872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.