Att ansöka om stöd enligt LSS

Blåsippor

Hur går det till?

Lämna eller skicka ansökan till LSS-handläggare.

Utredning

LSS-handläggaren inhämtar information, intyg och utlåtanden som vi behöver för att kunna göra en fullständig utredning. Bifogar du själv intyg och utlåtanden i din ansökan, så kan vi utreda fortare.

Bedömning

LSS-handläggaren gör en bedömning utifrån vad utredningen visar och vad lagen säger.

Beslut

LSS-handläggaren tar ett beslut och meddelar dig.

Om du inte är nöjd

Blir du inte nöjd med beslutet har du rätt att överklaga beslutet. Hur du gör står i det skriftliga beslutet du får.

Kontakt

Kontakta LSS-handläggarna inför din ansökan så ger vi dig mer information samt att vi därefter skickar en ansökningsblankett till dig. Se Kontakt på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Socialsekreterare LSS
Tel: 0612-801 34, 0612-800 62

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se