Ledsagarservice

Om du på grund av ditt funktionshinder behöver stöd för att delta i aktiviteter utanför hemmet kan du ha rätt till ledsagning.

Ledsagning innebär att du får stöd ett par timmar för att till exempel:

  • ta dig till eller delta i aktiviteter
  • åka till behandlingar
  • gå promenader
  • besöka anhöriga eller vänner

Vill du veta mer?
Kontakta våra LSS-handläggare, se under Kontakt på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Socialsekreterare LSS
Tel: 0612-801 34, 0612-800 62

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se