Kontaktperson/kontaktfamilj/
umgängesstödjare

Kontaktperson/kontaktfamilj

Barn/ungdomar

En kontaktperson eller kontaktfamilj får en viktig roll om ett barn har bristande kontakt med en förälder. Barn som erbjuds kontaktfamilj är 3–12 år och lever ofta i familjer där föräldrar inte har möjlighet att ge sina barn den uppmärksamhet de behöver.

Ungdomar från 13 år och uppåt kan få stöd av en kontaktperson. Som kontaktperson träffar du ungdomen ett par gånger i veckan och tillsammans gör ni olika aktiviteter.

Vuxna

Som kontaktperson till vuxna och äldre fungerar du som en medmänniska och ett stöd i vardagen. Någon att prata med och hitta på något roligt tillsammans med. Det kan finnas flera orsaker till att en vuxen behöver stöd av en kontaktperson:

  • behöver hjälp för att bryta isoleringen och fungera bättre i vardagen
  • har svårigheter med att organisera sitt sociala liv och blir därför lätt passiviserad

Insatsen är alltid behovsprövad och utredning ligger till grund för beslut.

Vem kan bli kontaktfamilj eller kontaktperson?

Kontaktfamiljen ska ha en stabil livssituation samt ha tid, tålamod och intresse av att ta emot barn med social problematik.

Hur blir man kontaktperson eller kontaktfamilj?

Intresserade personer tar kontakt med socialtjänstens rekryterare. En utredning för att bli kontaktperson innehåller intervjuer, referenstagning och registerutdrag från olika myndigheter.

Vad innebär uppdraget

En kontaktperson träffar barnet eller ungdomen oftast utanför barnets eller kontaktpersonens egna hem, vanligtvis några timmar i veckan. Kontaktpersonens uppdrag består ofta i att vara en förebild, och att göra olika aktiviteter tillsammans med barnet/ungdomen.

Att vara kontaktperson till vuxen innebär att avsätta tid och engagemang som medmänniska och vän. Det kan handla om att träffas någon gång i veckan och gå på promenad, fika, samtala eller annat som ni kommer överens om.

En kontaktfamilj är en vanlig familj som tar emot ett eller flera barn i sitt hem, vanligtvis en eller två helger i månaden. Familjen kan vara två vuxna vars barn har flyttat ut, en vuxen med eller utan barn. Eller också en barnfamilj som har tid och engagemang för andras barn. Barnet tar del av kontaktfamiljens vardag och intressen.

Ersättning

Ersättning för uppdragen utgår i form av arvode och omkostnad och regleras i ett skriftligt avtal. Beloppen baseras på Sveriges kommuner och regioners rekommendationer och varierar beroende på exempelvis barnets ålder, se under Relaterade länkar. Arvodet betraktas som inkomst av tjänst och beskattas därför. Omkostnaden ska täcka utgifter i samband med uppdraget.

Umgängesstödjare

Stödjande funktion

En umgängesstödjare har främst en stödjande funktion för att utgöra en trygghet till föräldrar och barn, i en situation där barn ska träffa den föräldern de inte bor tillsammans med. Målet med umgängesstöd är att barn och föräldrar ska utveckla en trygg relation med varandra och att föräldrarna ska samarbeta så pass bra att umgänget kan fortsätta utan stöd.

Mer information och intresseanmälan

Vill du veta mer, ring gärna vår socialsekreterare för kontaktfamiljer, kontaktpersoner och umgängesstödjare. Se telefonnummer under Kontakt på denna sida.

Om du vill anmäla ditt intresse använd vår e-tjänst. Du hittar den under Relaterade e-tjänster på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.