• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Other languages

Vara god man för ett ensamkommande barn (EKB)

Du som blir god man för ett ensamkommande barn

  • får det juridiska ansvaret
  • har inte ansvar för den faktiska vården av barnet

Uppdraget

Barn som av flyktingskäl eller andra skäl kommer ensamma till Sverige och söker uppehållstillstånd här (ensamkommande barn) sak skyndsamt kunna förses med en god man som träder i både barnets förmyndares och vårdnadshavares ställe. Om barnet därefter beviljas upphållstillstånd, ska den godemannen ersättas av en särskilt förordnad vårdnadshavare (SFV).

En god man ska också förordnas om barnet kommit till Sverige med sinda föräldrar, men till följd av en händelse därefter blivit ensam och därmed är utan föräldrar eller annan vuxen ställföreträdare, t ex om barnets föräldrar avlider, insjuknar eller avviker.

En god man behöver inte utses om det är uppenbart obehövligt, vanligtvis t ex om barnet inom en snar framtid fyller 18 år.

Uppdraget som god man för ensamkommande barn skiljer sig från ett vanligt godmanskap på så vis att den gode mannen träder in som ställföreträdare i vårdnadshavares och förmyndares ställe. Detta innebär att den gode mannen har rätt att företräda barnet i samtliga angelägenheter av ekonomisk och personlig karaktär. Godmanskapet är en tillfällig lösning i väntan på att barnet får sin asylansökan utredd.

Krav på dig

Det är givetvis viktigt att du har ett intresse för ungdomar och andra kulturer. Lagen säger att du ska vara erfaren, rättrådig och i övrigt lämplig. Det betyder inte att du måste ha kunskap om hur allt fungerar i det svenska samhället, men du måste ha kännedom om samhället och du måste förstå och prata svenska bra.

Kontakta oss
Vi som jobbar åt överförmyndarnämnden svarar gärna på frågor via telefon eller e-post. Om du vill ha kontakt med någon som redan är god man kan vi hjälpa till med uppgifter. Våra kontaktuppgifter hittar du här till höger.

Vilka befogenheter har godemän vid en åldersuppskrivning?

Så länge du är förordnad som god man är Migrationsverket bundet av ditt förodnande. Det innebär att så länge som förordnandet är i kraft behåller du rätten att företräda barnet. Detta gäller oavsett barnets egna inställning. Du ska så länge som du är förordnad få kallelser till exempelvis utredningssamtal, samt få del av de handlingar som godemannen hade innan åldersuppskrivningen.

Lite mera bakgrund

I lagen om god man för ensamkommande barn (2005:429) står det i vilka fall en god man skall tillsättas för ett ensamkommande utländskt barn under 18 år. Lagen omfattar alla barn, utländska eller statslösa, oavsett anledningen till inresan. Om det inte finns någon vårdnadshavare till barnen ska en god man utses.  Följer en vuxen med barnet så är det Migrationsverket som avgör om om denna får företräda barnet.

När ett barn kommer till Sverige utan förmyndare ska anmälan om god man ske till överförmyndarnämnden i den kommun där barnet vistas. Det är sen överförmyndarnämnden som utser (förordnar) god man och det ska ske så snart som möjligt. Under asylprocessen får barnet ett offentligt biträde. Om barnet har fyllt 16 år ska hon eller han skriftligen godkänna personen som överförmyndarnämnden föreslår att bli god man. Om barnet får uppehållstillstånd i Sverige och fortfarande är under 18 år utser socialtjänsten en så kallad SFV (särskilt förordnad vårdnadshavare) och godmanskapet upphör.

Uppdaterad: 2018-04-19 Sidansvarig: Victoria Häggkvist

Överförmyndarnämndens kontor

Telefontid
Måndag-torsdag
09.30-11.30
Övriga tider genom
Kom in kundtjänst
Tel. 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2
Vi tar bara emot bokade besök.
Ring eller skicka e-post för att boka ett möte.

Postadress
Kramfors kommun,
Överförmyndarnämnden
872 80 Kramfors

Kontaktperson

Victoria Häggkvist
Tel. 0612-801 03
Åsa Sjöberg
Tel. 0612-801 05

E-post
ofnregistrator@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.