• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Other languages

Sluta som god man 


Vill du sluta som god man (bli entledigad)


Om du inte längre vill vara god man måste du själv begära att få sluta, eller som det också kallas bli entledigad. Det gör du hos överförmyndarnämnden.

Du måste ha kvar uppdraget tills dess nämnden har utsett en ny god man.

Vill du sluta som god man för att bli förvaltare?


Det händer ibland att ett godmanskap behöver ändras till ett förvaltarskap. Då kan man utvidga ditt godmanskap till ett förvaltarskap. Det som behövs då är en ny utredning och också ett nytt läkarintyg.
Det är tingsrätten som fattar beslut om om förvaltarskap. Skicka ansökan om förvaltarskap till Ångermanlands tingsrätt och begär samtidigt att godmanskapet ska upphöra. 

Entledigande på grund av dödsfall


Det är viktigt att överförmyndarnämnden får vetskap om detta så snart som möjligt. Det är därför viktigt att du informerar dina anhöriga om vilka uppdrag du har inom kommunen. Detta för att överförmyndarnämnden så fort som möjligt kan förordna en ny god man för huvdumannen. Det är sedan ditt dödsbo som tar över redovisningsskyldigheten och lämnar sluträkning till överförmyndarnämnden. Nämnden kan i vissa fall befria dödsboet från att lämna in sluträkning, men då måste vi få in en ansökan om detta.

Övriga skäl


Om förhållandena ändras för huvudmannen så att hon eller han uppenbarligen inte längre har behov av god man eller förvaltare ska förordnandet givetvis upphöra. Begäran om upphörande skickas till Ångermanlands tingsrätt.


Uppdaterad: 2018-05-24 Sidansvarig: Victoria Häggkvist

Kontakt

Överförmyndarnämndens kontor

Telefontid
Måndag-torsdag
09.30-11.30
Övriga tider genom
Kom in kundtjänst
0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2
Vi tar bara emot bokade besök.
Ring eller skicka e-post för att boka ett möte.

Postadress
Kramfors kommun,
Överförmyndarnämnden
872 80 Kramfors

Kontaktperson
Ann-Christin Andersson
0612-801 02
Victoria Häggkvist
0612-801 03
Åsa Sjöberg
0612-801 05

E-post
ofnregistrator@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.