• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Other languages

God man, förvaltare och förmyndare

En god man eller förvaltare är en person som är utsedd för att hantera ekonomiska och juridiska ärenden åt en person som av olika anledningar inte klarar det själv.

Bevakar intressen och rättigheter

Det finns även andra situationer där någon kan behöva god man för att bevaka dennes intressen och rättigheter. Det ankommer exempelvis på överförmyndarnämnden att förordna god man till underåriga om barn och förälder är delägare i samma dödsbo. Överförmyndarnämnden kan även förordna en god man för att bevaka bortavarandes rätt i dödsbo.

Barns ekonomi

Föräldrar är vanligtvis också förmyndare. Det innebär att de ska ta hand om barnets tillgångar och företräda barnet i ekonomiska frågor. Hur de sköter detta står under överförmyndarnämndens tillsyn. Det betyder att föräldrar kan behöva lämna upplysningar om barnets ekonomi till överförmyndarnämnden.

Du kan läsa mer om vad de olika delarna innebär på sidorna under denna.

Tillsyn och handläggning

Överförmyndarnämnden har tillsyn över godemän, förvaltare och förmyndare. Till sin hjälp har de tre handläggare som handlägger nämndens frågor. 

Nyheter

2018-11-09 Gode män och förvaltare – kom till utbildning om årsräkningar

2018-10-29 Infoträff om vad det innebär att vara god man

2018-10-24 Begränsad kontakt med Överförmyndarnämnden

Uppdaterad: 2018-11-19 Sidansvarig: Victoria Häggkvist

Kontakt

Överförmyndarnämndens kontor

Telefontid
Måndag - torsdag
09.30-11.30
0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Vi har endast möjlighet att ta emot bokade besök. Ring eller skicka e-post för att boka ett möte.

Postadress
Kramfors kommun
Överförmyndarnämnden
872 80 Kramfors

Kontaktperson
Ann-Christin Andersson
Handläggare
0612-801 02

Victoria Häggkvist
Handläggare
0612-801 03

Åsa Sjöberg
Handläggare
0612-801 05

E-post
ofnregistrator@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.