God man för ensamkommande barn

Du som blir god man för ett ensamkommande barn:

  • får det juridiska ansvaret
  • har inte ansvar för den faktiska vården av barnet

Uppdraget

Barn som av flyktingskäl eller andra skäl kommer ensamma till Sverige och söker uppehållstillstånd här (ensamkommande barn) ska skyndsamt kunna förses med en god man som träder in som ställföreträdare i både barnets förmyndares och vårdnadshavares ställe. Om barnet därefter beviljas upphållstillstånd, ska den godemannen ersättas av en särskilt förordnad vårdnadshavare (SFV).

En god man ska också förordnas om barnet kommit till Sverige med sina föräldrar, men till följd av en händelse därefter blivit ensam och därmed är utan föräldrar eller annan vuxen ställföreträdare, t ex om barnets föräldrar avlider, insjuknar eller avviker.

En god man behöver inte utses om det är uppenbart obehövligt, vanligtvis t ex om barnet inom en snar framtid fyller 18 år.

Uppdraget som god man för ensamkommande barn skiljer sig från ett vanligt godmanskap på så vis att den gode mannen träder in som ställföreträdare i vårdnadshavares och förmyndares ställe. Detta innebär att den gode mannen har rätt att företräda barnet i samtliga angelägenheter av ekonomisk och personlig karaktär. Godmanskapet är en tillfällig lösning i väntan på att barnet får sin asylansökan utredd.

Krav på dig

Det är givetvis viktigt att du har ett intresse för ungdomar och andra kulturer. Lagen säger att du ska vara erfaren, rättrådig och i övrigt lämplig. Det betyder inte att du måste ha kunskap om hur allt fungerar i det svenska samhället, men du måste ha kännedom om samhället och du måste behärska svenska språket i tal och skrift.

Arvode

Arvoden för ett ensamkommande barn beslutas av överförmyndarnämnden, se riktlinje om arvode till god man för ensamkommande barn. Du hittar riktlinjen under relaterade dokument på denna sida.

Ansökan görs på särskild blankett.

Uppdaterad: Sidansvarig: Malin Zakrisson

Överförmyndarnämndens kontor

Telefontid
Måndag–torsdag
10.00–11.00
0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Vi har endast möjlighet att ta emot bokade besök. Ring eller skicka e-post för att boka ett möte.

Postadress
Kramfors kommun
Överförmyndarnämnden
872 80 Kramfors

Kontaktperson
Malin Zakrisson
Handläggare

Åsa Sjöberg
Handläggare

E-post
ofnregistrator@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.