God man

Enligt svensk lagstiftning ska en god man förordnas för att ta tillvara en enskilds intressen i vissa fall. En god man förordnas vid sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden. Gode mannen kan få till uppgift att bevaka den enskildes rätt, förvalta dennes egendom och/eller sörja för hans eller hennes person. Den enskilde (huvudman) behåller sin rättshandlingsförmåga.

Fråga om tillsättande av god man uppstår när den enskilde inte klarar av att sköta sina ekonomiska angelägenheter eller förvalta sin egendom etc. Den hjälp som gode mannen tillhandahåller är att se till att den enskildes löpande räkningar blir betalda, portionera ut fickpengar, deklarationshjälp, kontakter med banker, myndigheter, socialtjänsten och att finnas som stöd till den enskilde. Gode mannen ska se till att den enskilde får den personliga vård och tillsyn han eller hon behöver. Gode mannen ska verka för den enskildes bästa.

Den enskilde eller dennes närmast anhöriga kan ansöka om god man eller förvaltare direkt hos tingsrätten.

Personal inom socialtjänsten och sjukvården kan anmäla behov av god man eller förvaltare hos överförmyndarnämnden. Om den enskilde inte kan lämna samtycke till godmanskap eller förvaltarskap ska läkarintyg bifogas anmälan. Finns det ett förslag till god man eller förvaltare skall skriftligt samtycke inhämtas från den enskilde.

Därefter prövar överförmyndarnämnden om ett behov föreligger. Efter prövningen ansöker överförmyndarnämnden hos tingsrätten om godmanskap eller förvaltarskap.

Uppdaterad: Sidansvarig: Malin Zakrisson

Kontakt


Överförmyndarnämndens kontor

Telefontid
Måndag–torsdag
10.00–11.00
0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Vi har endast möjlighet att ta emot bokade besök. Ring eller skicka e-post för att boka ett möte.

Postadress
Kramfors kommun
Överförmyndarnämnden
872 80 Kramfors

Kontaktperson
Malin Zakrisson
Handläggare

Åsa Sjöberg
Handläggare

E-post
ofnregistrator@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.