Förvalta egendom

Förvalta egendom betyder att du:

  • Sköter huvudmannens ekonomi
  • Har hand om om pension och bidrag
  • Betalar räkningar
  • Lämnar/överför fickpengar
  • Förvaltar kapital, värdehandlingar och fastigheter
  • Du ser också till att huvudmannens egendom är försäkrad

Hur är det med fickpengar, lön och räkningar?

När det gäller fickpengar och andra inköp är det viktigt att du talar med personalen (om huvudmannen inte bor själv) så att de vet vilket ekonomiskt utrymme som finns.

Huvudmannens egen lön eller habiliteringsersättning från dagcenter ingår inte i de tillgångar som ska förvaltas av god man/förvaltare om inte huvudmannen själv vill detta.

Huvudmannens tillgångar får aldrig blandas ihop med gode mannens egna tillgångar.

Hur gör man med redovisningen?

Du är skyldig att redovisa huvudmannens ekonomi till Överförmyndarnämnden. Det gör du genom att:

  • Lämna en förteckning över ekonomin vid uppdragets början
  • Göra en årsredovisning över ekonomin för din huvudman en gång per år.

I årsredovisningen gör du en sammanställning över årets inkomster och utgifter. Du ska också lämna uppgift om behållning och skulder vid årets slut.

Blanketter skickas ut av Överförmyndarnämnden i slutet av december eller i början av januari.

När ska man redovisa?

Du är skyldig att lämna in handlingarna senast den 1 mars året efter redovisningsåret. Du har alltså två månader på dig att göra årsräkningen för din huvudman. Det är viktigt att de inlämnade handlingarna är kompletta.

Årsredovisningen och frågeblanketten ska fyllas i och skrivas under med kulspetspenna (blyertspenna får inte användas). Du undertecknar på heder och samvete.

Vad står det i lagen?

Det som styr förvaltning av egendom är föräldrabalken (kapitel 12, paragraf 4):
”Huvudmannens medel skall i skälig omfattning användas för uppehälle, utbildning och nytta i övrigt, samt placeras så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och så att det ger skälig avkastning.”

Uppdaterad: Sidansvarig: Malin Zakrisson

Kontakt


Överförmyndarnämndens kontor

Telefontid
Måndag–torsdag
10.00–11.00
0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Vi har endast möjlighet att ta emot bokade besök. Ring eller skicka e-post för att boka ett möte.

Postadress
Kramfors kommun
Överförmyndarnämnden
872 80 Kramfors

Kontaktperson
Malin Zakrisson
Handläggare

Åsa Sjöberg
Handläggare

E-post
ofnregistrator@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.