Hemma hos mig – medicinska bedömningar på distans

"Hemma hos mig" har ingått i samverkansprojektet God och nära vård på landsbygd och även varit en del i länsprogrammets projektportfölj.

Intentionen med ”Hemma hos mig” var att hitta ett nytt arbetssätt för att förflytta medicinska bedömningar närmare invånarna - från hälsocentral och sjukhus till den enskildes hem. Genom proaktiva arbetssätt undvika slutenvård.

Hur går det till?
Inom ramen för projektet besökte sjuksköterskan patienten i hemmet, använde ett digitalt beslutsstöd som stöd för sin bedömning och kunde med hjälp av digital teknik ta parametrar direkt på plats i hemmet. Provsvaren skickades via länk till läkaren på hälsocentralen och vid behov bokas ett digitalt läkarbesök in. Sjuksköterskan befann sig tillsammans med patienten i dennes hem, medan läkaren var på hälsocentralen.

Varför vill vi kunna erbjuda medicinska bedömningar?
Forskning säger att cirka 15% av inläggningarna på sjukhus för personer 65 år och äldre är undvikbara, framför allt när det gäller infektionstillstånd. När vi frågar invånare, framför allt äldre vill de inte gärna åka på sjukhus om det inte är nödvändigt.

Vad har hänt efter projektet?

Projektet Hemma hos mig är avslutat, men arbetssättet med att göra medicinska bedömningar på distans har fortsatt inom särskilt boende för äldre under maj till december 2023.

Utvärderingen visar på att förändrade arbetssätt och möjligheten för sjuksköterskan att ta prover i hemmet har medfört att vården i många fall kan ges i den enskildes hem, minskat behov av slutenvård och besök på hälsocentral.

Arbetssättet skapar värde både invånare och medarbetare och beslut har tagits om breddinförande i Kramfors kommuns hela hälso- och sjukvården under 2024.

Film om Hemma hos mig

(En syntolkad version finns längre ned.)

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Samordnare
God och nära vård Kramfors
Anna Böhlenius
Tel: 0612-803 84

Kontaktbrevlåda:
naravard@kramfors.se