• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Other languages

Kramforshjärtat är en plats där både myndigheter, föreningar och individer kan mötas.

Vi ska:

  • Arbeta aktivt med jämställdhet och mångfald. Vi utgår från de mänskliga rättigheterna.
  • Ge information och vägledning.
  • Vara en plats för utbyte av kunskap, värderingar och erfarenheter.
  • Sprida information om ideella föreningar och deras aktiviteter.
  • Bidra till gemenskap och sociala kontakter.

Kramforshjärtat ska utveckla:

  • Samverkan mellan kommunala förvaltningar, myndigheter, föreningar och civilsamhället
  • Sysselsättning genom praktikplatser och samverkan med daglig verksamhet, AME, Migrationsverket, m.fl.

Mötesplatsen Kramforshjärtat ska aktivt bidra till att kommunens program och viljeinriktning kring hållbarhet, jämställdhet och kultur kan synliggöras i faktiskt verksamhet.

Hållbarhet – Positiv samhällsutveckling genom att underlätta möten och kontakt mellan myndigheter och civilsamhället. När civilsamhällets insatser uppmärksammas och underlättas skapas förutsättningar för hållbara lösningar i samverkan. Ideellt, offentligt partnerskap (IOP) kan vara ett sätt att utveckla denna samverkan.

Jämställdhet – Ett rum där vi möts på lika villkor bidrar till att frågor kring jämställdhet, jämlikhet och mångfald uppmärksammas och diskuteras. En arbetsgrupp med mångfald som utgångspunkt kan bidra till att synliggöra att ”alla behövs” i ett jämställt och jämlikt samhälle.

Kultur – Kramforshjärtat kommer att samarbeta med Idéverkstan (Barn-, kultur- och ungdomsförvaltningen) för att tolka de mänskliga rättigheterna utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv. En stor del av utformningen av lokalen kommer att ske i samarbete med ideella krafter från engagerade föreningar och privatpersoner. Målsättningen är också att olika kompetenser och kulturell bakgrund ska lyftas fram vid utformningen av lokalen och i övrig verksamhet. Kramforshjärtat ska också vara en mötesplats för olika kulturella uttryck som mindre utställningar, musik- och teaterprojekt.

 

Uppdaterad: 2018-08-30 Sidansvarig: Christina Brännmark

Kontakt

Kramforshjärtat
0612-802 99
kramforshjartat@kramfors.se


Kramforshjärtat på facebooklänk till annan webbplats
Kramforshjärtat på instagramlänk till annan webbplats

Besöksadress
Limstagatan 13

Öppettider
Måndag-fredag kl. 10.00-16.00

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

Projektledare
Tel: 0612 - 802 95

Dokument
InformationsfolderPDF

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.