24 november 2016
Stöd & omsorg

Arbete mot våld i nära relationer

I oktober antog Kramfors kommun en riktlinje mot våld i nära relationer. Nu kompletterar BAS-nämnden den med en handlingsplan.

- Det har hela tiden varit meningen att riktlinjen ska kompletteras med aktiviteter. Med hjälp av handlingsplanen kan vi utveckla ett hållbart och framtidsinriktat arbete, säger Jonne Norlin (S), ordförande i Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS).

Regeringsuppdrag
Enligt Socialtjänstlagen har Sveriges kommuner det yttersta ansvaret för att enskilda som utsätts för våld av närstående får det stöd och den hjälp som de behöver. Det handlar om att utreda, skydda, stödja och hjälpa både barn och vuxna. Regeringen har också fastställt fyra jämställdhetsmål varav det ena ger oss uppdraget att arbeta mot mäns våld mot kvinnor.

Länsstyrelsen Västernorrland har utarbetat en länsstrategi och vi krokar nu så att säga arm med den. Handlingsplanen var en punkt på det möte BAS-nämndens arbetsutskott hade i tisdag och går nu vidare för beslut i nämnden 1 december.

- Våld i nära relationer pågår dagligen, många gånger på närmare håll än vi tror. Det känns bra att vi nu tar ytterligare steg framåt för att både jobba förebyggande och åtgärdande, säger Jonne Norlin.

Årlig uppföljning
Kommunens samordnare Anna-Karin Hasselborg berättar att handlingsplanen omfattar allt våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Särskilt fokus ligger på att uppmärksamma och hjälpa barn som bevittnat våld.

I handlingsplanen, som ska uppdateras varje år, finns ett antal aktiviteter som ska genomföras, exempelvis

  • erbjuda skydd, råd och stöd till personer som utsätts för eller bevittnar hot och våld i nära relationer
  • informera om våld i nära relationer
  • ge personal som arbetar med frågan nödvändig kompetens och erfarenhet
  • stärka samverkan internt och mellan myndigheter

Varje verksamhetschef inom BAS har ansvar för att samordna genomförandet av de aktiviteter och åtgärder som finns listade till varje mål. Enhetscheferna ska därefter tillsammans med Anna-Karin Hasselborg se till att beslutade aktiviteterna genomförs.

Ger ringar på vattnet
- Det är otroligt glädjande att Kramfors kommun snart har såväl riktlinjer som handlingsplan för hur man arbetar mot våld i nära relationer, säger Anna-Karin Hasselborg.
- Intentionen är att Barn-, Kultur- och Utbildningsnämnden samt Kommunstyrelsen ska komma efter och utföra ett liknande arbete under 2017.

Uppdaterad: 2017-09-28 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Jonne Norlin
Ord BAS-nämnden
073-275 87 50
jonne.norlin@kramfors.se

Anna-Karin Hasselborg
Samordnare
0612-80 291
anna-karin.hasselborg
@kramfors .se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.