26 januari 2017
Stöd & omsorg

Vi öppnar nytt stödboende

Inom kort öppnar vi ett nytt stödboende för ungdomar i åldrarna 16 till 20 år. Delar av HVB-hemmet Solsidan omvandlas från 1 februari till stödboende med 18 platser. Detta kompletteras av 20 lägenheter i Kramfors.

Stödboende är en boendeform för ungdomar som har behov av individanpassat stöd. Det huvudsakliga syftet är att under trygga förhållanden träna och förbereda barnet eller den unge för ett självständigt liv i ett eget boende.

Målgrupp är barn och unga i åldern 16-20 år där det finns en social eller psykosocial problembild, men inte i den omfattningen att det motiverar till en placering i HVB-hem eller familjehem. Det kan också handla om unga där den tidigare samhällvården ska avslutas och man vill göra en långsam utslussning. Stödboende är även till för unga nysvenskar.

Beslut av BAS-nämnden
Varje kommun ansvarar för att det finns tillgång till stödboenden. Eftersom boendeformen är relativt ny finns ett behov av fler platser i Kramfors kommun. Barn-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) fattade därför på torsdagen beslut om att öppna ett nytt stödboende.

Platser på HVB-hem blir stödboende
Det som kallas Annexet och Trappan vid HVB-hemmet Solsidan i Bollstabruk görs om till stödboende. Då skapas 18 platser där man endera bor i eget rum och delar kök med andra eller får tillgång till en lägenhet med eget kök.

Tillsammans med utslussverksamheten som har 20 lägenheter i Kramfors bildar detta det nya stödboendet. Totalt ska nio personal arbeta inom ramen för boendet.

- Behovet av på våra HVB-hem har minskat, vilket är positivt eftersom allt fler unga i högre grad klarar sig själva. Därför känns det helt rätt att ta beslut om stödboende istället, säger Jonne Norlin (S), ordförande BAS-nämnden.

Uppdaterad: 2019-07-16 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Carina Westin
Verksamhetschef
0612-801 38
carina.westin@kramfors.se

Jonne Norlin (S)
Ordförande BAS-nämnden
073-275 87 50
jonne.norlin@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.