27 januari 2017
Stöd & omsorg

Samarbete skapar utveckling

Under många år har utvecklingen inom vård, omsorg och socialtjänst stöttats av nationella satsningar. Det är dock på det lokala planet som markarbetet sker. Att vara med i det kommunövergripande arbetet i Västernorrland är därför självklart.

Ärendet om ett länsgemensamt utvecklingsarbete inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvårdsfrågor fanns med som en punkt på Barn-, arbetsmarknads- och sociala servicenämndens sammanträde i torsdags. Nämndsledamöterna godkände då inriktning och förlag till finansiering.

- Att jobba länsövergripande är oerhört viktigt för kontinuiteten och för att stärka effekterna för individen på lokalt plan, säger Jonne Norlin (S), BAS-nämndens ordförande.

Nationella fokusområden
I de nationella satsningarna har ett antal fokusområden utkristalliserat sig. Det handlar om:

  • de mest sjuka äldre
  • missbruk och beroende
  • barn och unga
  • psykisk ohälsa
  • funktionsnedsättning

Vid en del av punkterna behövs kommunala utvecklingsinsatser, där länets socialchefer strävar efter länsgemensamma lösningar. Andra områden förutsätter ett nära samarbete med landstinget.

- Samverkan mellan parterna i länet sker alltså redan och Kramfors varken vill eller kan stå utanför en länssamverkan, säger Jonne Norlin.
- Att samarbeta är en förutsättning för att vi ska klara uppdragen inom fokusområdena.

Länets valda samarbetsområden
Förutom de nationellt prioriterade områdena vill länet samarbeta kring följande under 2017:

  • nya behov inom barn och unga; kraftigt utökade verksamhetsområden när det handlar om ensamkommande barn
  • utveckling av titulatur och kompetens inom funktionsnedsättningsområdet
  • samordning av basutbildningar inom alla fokusområden

Ryms inom ordinarie budget
Kostnaden för Kramfors 2017 blir knappt 295 000 konor. Kostnaden tas inom ordinarie budget.

Uppdaterad: 2017-09-28 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Jonne Norlin (S)
Ordförande BAS-nämnden
073-275 87 50
jonne.norlin@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.