20 mars 2017
Stöd & omsorg

Pengar att söka för integration

Nu finns pengar att söka på två olika sätt för att arbeta med integration. I texten nedan är de märkta A) och B).

A)

Ideella föreningar och trossamfund söka bidrag för att arbeta med integration. Det är Länsstyrelsen som beviljar medel och drygt 3,1 miljoner finns att söka. Sista ansökningsdag är 15 maj 2017.
 
Medlen som beviljas kallas TIA (tidiga insatser för asylsökande). Det gäller aktiviteter som är riktade till både kvinnor och män som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Syftet är att skynda på etableringsprocessen och göra väntetiden mer meningsfull.

Tidiga insatser kan främja exempelvis kunskaper:

  • i svenska språket
  • om det svenska samhället
  • om den svenska arbetsmarknaden
  • kring hälsa

Bidraget kan sökas av ideella föreningar och trossamfund. Även kommuner och kommunalförbund kan komma ifråga. Bidraget kan inte sökas av företag eller stiftelser.

Senast 15 maj 2017 ska ansökan ha kommit in till Länsstyrelsen i Västernorrlands län, integration.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Mer information och formulär för ansökan finns på Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats.

B)

 

Kommuner kan söka bidrag för att arbeta med integration. Det är Länsstyrelsen som beviljar medel och drygt 1,4 miljoner finns att söka. Sista ansökningsdag är 15 maj 2017.
Medlen som beviljas kallas ”Paragraf 37a-medel” och syftar till att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter.

 

Ersättning lämnas till verksamheter som syftar till att:

  • underlätta etableringen i samhället
  • skapa nätverk
  • stödja språkinlärning
  • ge socialt stöd till ensamkommande barn

Målgrupper är nyanlända och asylsökande.

Senast 15 maj 2017 ska ansökan ha kommit in till Länsstyrelsen i Västernorrlands län, integration.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Mer information och formulär för ansökan finns på Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats.

Uppdaterad: 2019-07-18 Sidansvarig: Nina Ulander

Frågor kring nyheten?

Maria Casal
Integrationsstrateg
Tel: 0612-802 98
maria.casal@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.