04 april 2017
Stöd & omsorg

Medicinskt och socialt ledningsansvar

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård har ökat rejält de senaste åren. För att kunna säkerställa hög kvalitet på vårt uppdrag väljer vi därför att skapa funktionerna medicinsk ansvarig för rehabilitering (MAR) och socialt ansvarig samordnare (SAS).

Beslutet att inrätta funktionerna MAR och SAS togs i torsdags vid Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämndens sammanträde. Målet är att garantera god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen.
- Vi har redan en MAS (medicinskt ansvarig sköterska) i organisationen och kompletterar alltså nu med två viktiga funktioner, berättar BAS-nämndens ordförande Jonne Norlin (S).

Medicinsk ansvarig för rehabilitering (MAR)
Utökningen med en medicinsk ansvarig för rehabilitering är ett krav enligt hälso- och sjukvårdslagen. Införande av funktionen gäller från 1 april.

MARs uppgifter är att utveckla och kvalitetssäkra utifrån ett rehabiliteringsperspektiv. Det handlar bland annat om att utarbeta rutiner och riktlinjer för arbetet. MAR ska också göra uppföljningar av vårdinsatser som görs samt utreda eventuella händelser som anmäls.

Socialt ansvarig samordnare (SAS)
Funktionen SAS har inte sin grund i lagstadgade krav, men finns i kommuner som vill satsa på kvalitetsarbete. Rollen skiljer sig därför åt i kommunerna.

Hos oss får SAS det övergripande ansvaret för att det är hög kvalitet och säkerhet när det gäller det sociala innehållet inom vård och omsorg. Riktlinjer och rutiner ska tas fram, uppföljning och tillsyn göras. Men det kan också handla om proaktivt kvalitetsarbete som utbildning.

Funktionen SAS träder i kraft under hösten 2017.

Avdelning för kvalitetsledning och hälsa
Införandet av MAR och SAS finansieras inom befintlig ekonomisk ram. De båda funktionerna inrättas inom Avdelningen för kvalitetsledning och hälsa, Även medicinskt ansvarig sköterska (MAS) flyttas dit.

BAS-förvaltningen får därmed en central kvalitetsgrupp som svarar för de olika lagrum som finns inom verksamheterna som verkar inom SVO(stöd, vård och omsorg) Individ- och familjeomsorgen samt Hälso- och sjukvårdsenheten.

Uppdaterad: 2017-09-28 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Jonne Norlin (S)
Ordförande BAS-nämnden
073-275 87 50
jonne.norlin@kramfors.se

Veronica Olmenius
Avdelningschef BAS
0612-805 11
veronica.olmenius
@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.