09 november 2017
Stöd & omsorg

Jämställdhet och mäns våld
mot kvinnor

Den 21 november bjuder vi tillsammans med Länsstyrelsen Västernorrland in till en kunskapsdag om jämställdhet och mäns våld mot kvinnor på Folkets Park i Kramfors.

Program under dagtid
Föreläser gör bland annat kriminologen Nina Rung och polisen/författaren Simon Häggström. Programmet under dagtid riktar sig till yrkesverksamma, men vi välkomnar även ideella organisationer.

8.30
Fika och registrering

9.00
Inledning Anna-Stina Fors Sjödin, biträdande kommunchef och förvaltningschef Kramfors kommun

9.15
Länsstyrelsens uppdrag, mäns våld mot kvinnor Annica Odelind, utvecklingsledare Länsstyrelsen Västernorrland

9.30
Jämställdhetsarbete i en liten kommun Jenny Långström, jämställdhetsutvecklare Kramfors kommun

10.00
Våld i nära relation och könsnormer Nina Rung, kriminolog och grundare av Huskurage

12.00 Lunch

13.15
Våld i nära relation - projekt Maria Jakobsson, projektledare Landstinget Västernorrland

13.30
Prostitution och sexköp i Sverige Simon Häggström, polis NOA – Nationella operativa avdelningen

14.30
Paus med fika

15.00
Prostitution och sexköp, fortsättning Simon Häggström

16.00
Arbete med människohandel Karin Vallblom, handläggare Migrationsverket

Kvällsföreläsning för allmänheten
På kvällen bjuds allmänheten in till föreläsning av Anna-Karin Hasselborg, samordnare våld i nära relation, Kramfors kommun. Föreläsningen börjar kl 18.30 och är gratis.

Uppdaterad: 2018-05-28 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Anna-Karin Hasselborg
Samordnare våld i
nära relation
0612-802 91
anna-karin.hasselborg
@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.